Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Systemutvecklare

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-11-30Universitetsadjunkt i engelska på halvtidsvikariat

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen, Stockholm
申请截止日期 2020-11-05


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-31


Vicerektor för utbildning och samverkan

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-10-25


Försvarshögskolan söker en utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-25


Försvarshögskolan söker en utbildningshandläggare med fokus på schemaläggning

Högskoleförvaltningen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-25


Under tillsättning


Programlärare för Högre officersprogrammet (HOP)

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-15


Försvarshögskolan söker kvalificerad ekonom till redovisningssektionen

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-11


Senior Analytiker

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-10-01


Forskningsassistent till den Militärvetenskapliga institutionen (MVI)

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-01


Försvarshögskolan söker en upphandlings- och avtalsjurist

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen, Stockholm
申请截止日期 2020-10-09


Försvarshögskolan söker huvudregistrator

Högskoleförvaltningen, Stockholm
申请截止日期 2020-09-27


Intresseanmälan för uppdrag som sektionschef och militär lärare vid sektionen för markoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
申请截止日期 2020-09-30


Kvalificerad Utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
申请截止日期 2020-09-06


Biblioteksassistent

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
申请截止日期 2020-08-07


Universitetslektor i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-09-04


Upp till tre doktorander i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-08-17


En eller flera doktorander i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-09-14


En eller flera doktorander i krigsvetenskap med inriktning Gemensamma operationer eller Taktik

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-09-14


Biträdande Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-06-21


Lektor i krigsvetenskap inriktning logistik och försörjningskedjor

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-06-21


Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-06-21


Biträdande lektor i försvarssystem med fokus på cyberdomänen

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-07-19


Biträdande lektor i försvarssystem med samhällsvetenskaplig inriktning

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-09-13


Två biträdande lektorer i historia, särskilt militärhistoria

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-05-20


Biträdande lektor i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
申请截止日期 2020-05-18


Lektor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-05-08


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
申请截止日期 2020-05-22


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-05-22


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
申请截止日期 2020-05-10


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-05-20


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-05-20


Universitetslektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
申请截止日期 2020-03-15


Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
申请截止日期 2020-03-15


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2019-08-30


Tillsatta

Vikariat som universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2020-09-14


Försvarshögskolan söker en lönehandläggare

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
申请截止日期 2020-08-02


Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
申请截止日期 2019-09-10