Tillbaka

Avdelningschef sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap, Avdelningen för funktioner och perspektiv

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter som chef för avdelningen för funktioner och perspektiv

Uppdraget som avdelningschef innebär att du är en av sex personalansvariga chefer, direkt underställd prefekterna för institutionen för krigsvetenskap.

Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar och organisationsenheter på Försvarshögskolan, för att tillsammans ge officerare och civila studenter utbildning som är förankrad i beprövad erfarenhet och högkvalitativ forskning inom ämnet krigsvetenskap.

Du rapporterar till institutionens prefekter, vilket innebär personalansvar, ett ekonomiskt ansvar och administrativt arbete liksom utveckling av institutionens kultur och arbetsmiljö. Tillsammans med den biträdande avdelningschefen, studierektorer, projektledare övriga uppdrag och studier, samt proprefekt forskning deltar du i samordning, övergripande planering och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet med institutionens övergripande uppdrag och mål.

Vidare har du ett ansvar att vidmakthålla och utveckla främst de militära lärarnas kompetens inom ramen för avdelningens kompetensområden. Den disputerade personalens kompetens utvecklas huvudsakligen genom egen forskning. Avdelningens kompetensområden omfattar cyberoperationer, genus fred och säkerhet, informationsoperationer, logistik, specialförbandsoperationer och underrättelsetjänst. 

Du deltar aktivt i den pedagogiska utvecklingen vid avdelningen, institutionen och Försvarshögskolan. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa vid olika kurser inom de militära utbildningarna officersprogrammet (OP), det högre officersprogrammet (HOP), reservofficersutbildningen samt de civila utbildningarna. Undervisningen inkluderar bland annat att leda seminarier, ge föreläsningar samt vara lärare i praktiska utbildningsmoment.

Kvalifikationer

För uppdraget krävs:

 • Svensk OF 4 med genomgången högre stabsutbildning (HSU), chefsutbildning (CHP), högre officersprogrammet (HOP), eller motsvarande
 • Erfarenhet av arbete som chef inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten på central nivå och på högre taktisk och operativ nivå, eller med erfarenhet av arbete med operativ planering och genomförande av gemensamma operationer
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Meriterande

 • Doktorsexamen inom krigsvetenskap eller ett för Försvarshögskolan relevant ämne.
 • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut
 • Erfarenhet av arbete i Nato-stab
 • Erfarenhet av arbete som chef och ledare inom högskole- och universitetssektor.
 • Erfarenhet av förbandstjänstgöring, nationella och internationella insatser som bataljonschef eller motsvarande nivå

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom att du har en hög självständighet, samarbetsförmåga och är flexibel.

För att klara av uppdraget krävs att du utövar ett utvecklande och tillitsbaserat ledarskap med stor social kompetens och god arbetsledningsförmåga. Du har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling samt att tillsammans med institutionens ledningsgrupp leda och driva förändringsarbete och ta ansvar för det gemensamma.

Uppdraget

Detta är ett tidsbegränsat uppdraget som avdelningschef och kan sökas av medarbetare vid Försvarshögskolan och anställda inom Försvarsmakten.

Anställda inom Försvarsmakten får, efter förfrågan till Försvarsmakten, en tidsbegränsad anställning vid Försvarshögskolan enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då institutionen har en övervägande andel manliga medarbetare uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll hos Säkerhetspolisen och i vissa fall säkerhetsintervju.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ” Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Intresseanmälan ska innehålla ett personligt brev, samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Märk din intresseanmälan med diarienummer HF/HR 138/2024.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av:

Carl van Duin, prefekt vid institutionen för krigsvetenskap, carl.vanduin@fhs.se

Annick Wibben, proprefekt vid institutionen för krigsvetenskap, annick.wibben@fhs.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 138/2024
Facklig företrädare
 • OFR/O OFR/O@fhs.se
 • SACO saco@fhs.se
 • OFR/S OFR/S@fhs
Publicerat 2024-04-17
Sista ansökningsdag 2024-08-16

Dela länkar

Logga in och sök jobbet