Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Postdoktor med fokus på modellering och simulering av sårbarheter i energinätverk

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-01-08


Universitetsadjunkt i operativ juridik och folkrätt till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-22


Universitetsadjunkt i försvarssystem med inriktning samverkan till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-22


Handläggare till prefekt och proprefekter sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-27


Arkivarie till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-11


Biträdande lektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på klimat

Institutionen för statsvetenskap och juridik , Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-22


Under tillsättning

Befordran till lektor i folkrätt, Hayashi

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-30


Senior analytiker med strategisk underrättelseinriktning

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-30


Projektsamordnare till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Samverkansavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-12-01


Doktorand i försvarssystem till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-30


Chef till Controllersektionen vid Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-30


IKT-pedagog med inriktning interaktionsdesign till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-29


Handläggare till högskoledirektören på Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-13


En eller flera biträdande lektor i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-11-30


Vaktmästare till Försvarshögskolan (vikariat)

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-24


Adjungerad professor i ledarskap och ledning med inriktning mot ledning och samverkan

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-11


Application for docentship- Johan Österberg

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-29


Ansökan till docent i försvarssystem - Kent Andersson

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-08


En eller flera universitetslektor/er i krigsvetenskap

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-15


Ansökan om befordran till lektor i krigsvetenskap enligt undantagsrutin - Karl Weigelt

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-19Doktorand i operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolan med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-02


Avdelningschef, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-26Universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Doktorand (officer) i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Ansökan om befordran till lektor i Krigsvetenskap- Charlotta F-P

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-12


Ansökan om befordran till lektor i Militärhistoria - Martin Neuding Skoog

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-10


Militär lärare

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-05-02


Ansökan om docentur i militärhistoria - Sofia Gustafsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-05-19


Ansökan om antagning till oavlönad docent i militärhistoria - Kathrin Zickermann

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-30


Tillsatta

Forskningsassistent i statsvetenskap med fokus på klimat, kris och säkerhet sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-15


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-29


Doktorand i historia, inriktning militärhistoria

Militärhistoriska avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-22


Universitetslektor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-05