Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Universitetslektor med inriktning mot operativ juridik och folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-08-12


Doktorand i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-08-31


CTSS söker en Senior Kurssamordnare inom krisberedskap och totalförsvar

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-24


CTSS söker en samordnare till programmet strategisk kommunikation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-24


CTSS söker en kurssamordnare till programmet krisberedskap och totalförsvar

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-24


Analytiker till enheten för analysstöd

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-24


Under tillsättning

Universitetslektor i historia, särskilt militärhistoria

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Verksamhetskoordinator, visstidsanställning, 50%

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-18


Personalchef till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-06-13


CTSS söker en Forskningsassistent, visstidsanställning

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-26


Universitetsadjunkt i Ledarskap under påfrestande förhållanden, visstid 1 år

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-31


CATS söker en forskningsassistent

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-18


Bibliotekarie med inriktning mot digital och fysisk informationstjänst till Försvarshögskolan, vikariat

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-19


Försvarshögskolan söker en bibliotekarie med inriktning mot digital och fysisk informationstjänst

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-12


ARBETSDOKUMENT: Lektor- och professorsrekrytering

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-03-16


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden (psykologi)

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) , Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-03-22


Vikarierande adjunkt i juridik med inriktning mot folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, operativ juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-12-10


Universitetslektor i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-09-04


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-22


Tillsatta

Forskningsassistent i statsvetenskap med inriktning mot informationspåverkan och global säkerhetspolitik (visstidsanställning)

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-31


Forskningsassistent i försvarssystem

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-25


Programlärare för Högre officersprogrammet (HOP), deltid/visstid

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Kvalificerad handläggare till rektor till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-20


Bibliotekarie med inriktning mot forskningsstöd till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-19


Övningssamordnare, tidsbegränsad

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-17


Kvalificerad handläggare, visstidsanställning

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-16


Försvarshögskolan söker en säkerhetshandläggare

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-12


Försvarshögskolan söker en utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2021-05-02