Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Adjunkt med fokus på pedagogisk utveckling

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-08


Två biträdande lektorer i historia, särskilt militärhistoria

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-20


Biträdande lektor i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-18


Intresseanmälan för uppdrag som sektionschef och militär lärare vid Ledningssektionen

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-15


Lektor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-08


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-22


Forskningsassistent (30%)

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-17


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-22


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-10


Kvalificerad handläggare med ansvar för likabehandlingsfrågor

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-16


Kvalificerad utbildningshandläggare med särskilt ansvar för kvalitet

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-16


Upphandlings- och avtalsjurist

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-16


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-04


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-05-04


Under tillsättning

Studieadministrativ chef (sektionschef)

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-08


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som chef för Centrum för operativjuridik och folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-06


Försvarshögskolan i Stockholm söker registrator

Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-05


IT-pedagog

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-04-05


Inköpare

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-26


Analytiker (vikariat)

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Enheten för analys, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-30


Kurssamordnare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Enheten för uppdragsutbildning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-27


Samordnare inom totalförsvar och krisberedskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Enheten för uppdragsutbildning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-27


Senior kurssamordnare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Enheten för uppdragsutbildning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-27


Två programlärare för Högre officersprogrammet (HOP)

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-09


Universitetsadjunkt i Ledningsvetenskap till Ledningssektionen

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-02-19


Universitetslektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-15


Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-03-15


Helpdesktekniker

Högskoleförvaltningen, IT-avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-28


Forskningskommunikatör

Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-23


Professor i ledarskap i Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


Professor i ledarskap i Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


Professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


Professor of War Studies specialising in ground operations and tactics

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-05


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-08-30


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik

Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik, Sek. för Militärtekniska System, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare OF 2/3 till Ledarskapsavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Huvudlärare i Ledarskap OF 4 och militär lärare OF 3/4 till Ledarskapsavd.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens luftsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Luftsektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marinsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marksektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Militära lärare/övningsplanerare OF 4 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Programlärare till Högre officersprogrammet (HOP)

Militära programledningen, Programledningen för Högre officersprogrammet, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-10-31


Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-09-10


Biträdande lektor i folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2019-03-15


Tillsatta

Verksamhetsutvecklare IT

Högskoleförvaltningen, IT-avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2020-01-28