Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Två programlärare för Högre officersprogrammet (HOP)

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 09.Mar.2020


Universitetslektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
Last application date 15.Mar.2020


Associate senior lecturer in the Science of Command and Control

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 15.Mar.2020


Under tillsättning

Universitetsadjunkt i Ledningsvetenskap till Ledningssektionen

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 19.Feb.2020


Forskningsassistent i ledarskap under påfrestande förhållanden till Ledarskapsavdelningen i Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Last application date 10.Feb.2020


Bibliotekarie inriktning mot informationstjänst och kvalificerad informationssökning

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Last application date 29.Jan.2020


Helpdesktekniker

Högskoleförvaltningen, IT-avdelningen, Stockholm
Last application date 28.Jan.2020


Verksamhetsutvecklare IT

Högskoleförvaltningen, IT-avdelningen, Stockholm
Last application date 28.Jan.2020


Forskningskommunikatör

Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen, Stockholm
Last application date 23.Jan.2020


Professor i ledarskap i Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 05.Jan.2020


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 05.Jan.2020


Professor i ledarskap i Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Last application date 05.Jan.2020


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Last application date 05.Jan.2020


Professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Last application date 05.Jan.2020


Professor of War Studies specialising in ground operations and tactics

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 05.Jan.2020


Ekonom till Försvarshögskolan

Planerings- och ekonomiavdelningen, Redovisningssektionen, Stockholm
Last application date 18.Sep.2019


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Last application date 30.Aug.2019


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik

Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik, Sek. för Militärtekniska System, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare OF 2/3 till Ledarskapsavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Huvudlärare i Ledarskap OF 4 och militär lärare OF 3/4 till Ledarskapsavd.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens luftsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Luftsektionen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marinsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marksektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 4 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Programlärare till Högre officersprogrammet (HOP)

Militära programledningen, Programledningen för Högre officersprogrammet, Stockholm
Last application date 31.Oct.2019


Associate Senior Lecturer in War Studies; area of gender, peace & security

Department of Security, Strategy and Leadership, Stockholm
Last application date 10.Sep.2019


Associate Senior Lecturer in International Law

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Last application date 15.Mar.2019


Försvarshögskolan rekryterar rektor

Försvarshögskolan, Stockholm
Last application date 25.May.2018


Tillsatta

Hälsoutvecklare

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
Last application date 20.Jan.2020


Vikarierande universitetsadjunkt alternativt universitetslektor i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Last application date 10.Jan.2020


Associate Senior Lecturer in the Science of Command and Control

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Last application date 30.Aug.2019