Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Systemutvecklare

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 30/11/2020


Försvarshögskolan söker en bibliotekarie med fokus på inköp och tillgängliggörande av kurslitteratur

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 08/11/2020


Universitetsadjunkt i engelska på halvtidsvikariat

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen, Stockholm
Date limite d'application 05/11/2020


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 31/10/2020


Vicerektor för utbildning och samverkan

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 25/10/2020


Försvarshögskolan söker en utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 25/10/2020


Försvarshögskolan söker en utbildningshandläggare med fokus på schemaläggning

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 25/10/2020


Under tillsättning


Programlärare för Högre officersprogrammet (HOP)

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 15/10/2020


Försvarshögskolan söker kvalificerad ekonom till redovisningssektionen

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 11/10/2020


Senior Analytiker

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 01/10/2020


Forskningsassistent till den Militärvetenskapliga institutionen (MVI)

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 01/10/2020


Försvarshögskolan söker en upphandlings- och avtalsjurist

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen, Stockholm
Date limite d'application 09/10/2020


Försvarshögskolan söker huvudregistrator

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 27/09/2020


Intresseanmälan för uppdrag som sektionschef och militär lärare vid sektionen för markoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Date limite d'application 30/09/2020


Kvalificerad Utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 06/09/2020


Biblioteksassistent

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Date limite d'application 07/08/2020


Universitetslektor i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 04/09/2020


Upp till tre doktorander i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 17/08/2020


En eller flera doktorander i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 14/09/2020


En eller flera doktorander i krigsvetenskap med inriktning Gemensamma operationer eller Taktik

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 14/09/2020


Biträdande Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 21/06/2020


Lektor i krigsvetenskap inriktning logistik och försörjningskedjor

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 21/06/2020


Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 21/06/2020


Biträdande lektor i försvarssystem med fokus på cyberdomänen

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 19/07/2020


Biträdande lektor i försvarssystem med samhällsvetenskaplig inriktning

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 13/09/2020


Två biträdande lektorer i historia, särskilt militärhistoria

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 20/05/2020


Biträdande lektor i krigsvetenskap

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 18/05/2020


Lektor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 08/05/2020


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 22/05/2020


Professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 22/05/2020


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Date limite d'application 10/05/2020


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Stockholm

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 20/05/2020


Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 20/05/2020


Universitetslektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
Date limite d'application 15/03/2020


Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen, Stockholm
Date limite d'application 15/03/2020


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 30/08/2019


Tillsatta

Vikariat som universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 14/09/2020


Försvarshögskolan söker en lönehandläggare

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
Date limite d'application 02/08/2020


Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Date limite d'application 10/09/2019