Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Vaktmästare till Försvarshögskolan (vikariat)

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen, Stockholm
Date limite d'application 24/10/2023


Militär lärare vid Programledning HOP

Programledning HOP, Stockholm
Date limite d'application 20/10/2023


Forskningsassistent i statsvetenskap med fokus på klimat, kris och säkerhet sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 15/10/2023


Försvarshögskolan söker tentamensvakter

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 05/10/2023


Under tillsättning

Säkerhetschef tillika Säkerhetsskyddschef till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 03/10/2023


Adjungerad professor

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Date limite d'application 11/09/2023


Application for docentship- Johan Österberg

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Date limite d'application 29/09/2023


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 29/09/2023


Ansökan till docent i försvarssystem - Kent Andersson

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Date limite d'application 08/09/2023


Handläggare till rektor till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Date limite d'application 03/09/2023


En eller flera universitetslektor/er i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 15/09/2023


Adjungerad professor i försvarssystem med inriktning mot innovationsmanagement

Anställningsnämnden, Stockholm
Date limite d'application 27/06/2023


Universitetslektor/er i operativ juridik (särskilt konstitutionell rätt och/eller förvaltningsrätt) och folkrätt till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 15/09/2023


Doktorand i försvarssystem med särskilt fokus på förmågeutveckling och försvarsinnovation till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Ansökan om befordran till lektor i krigsvetenskap enligt undantagsrutin - Karl Weigelt

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 19/07/2023


Doktorand i operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolan med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 02/10/2023
Avdelningschef, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 26/06/2023


Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 15/09/2023


Doktorander i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Doktorander i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


En eller flera universitetslektor/er i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 15/09/2023


Doktorand (officer) i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Ansökan om befordran till lektor i Krigsvetenskap- Charlotta F-P

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen, Stockholm
Date limite d'application 12/09/2023


Doktorand i historia, inriktning militärhistoria

Militärhistoriska avdelningen, Stockholm
Date limite d'application 22/08/2023


Ansökan om befordran till lektor i Militärhistoria - Martin Neuding Skoog

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 10/07/2023


Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på underrättelseanalys

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 07/08/2023


Doktorander i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 07/08/2023


Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på klimat

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 07/08/2023


Militär lärare

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 02/05/2023


Universitetslektor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Date limite d'application 05/07/2023


Ansökan om docentur i militärhistoria - Sofia Gustafsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 19/05/2023


Ansökan om antagning till oavlönad docent i militärhistoria - Kathrin Zickermann

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 30/06/2023


Ansökan om docentur i militärhistoria - Maria Gussarsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 01/06/2023


Universitetslektor i historia, särskilt militärhistoria

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Militärhistoriska avdelningen, Stockholm
Date limite d'application 31/01/2023


Tillsatta

Forskningsassistenter i statsvetenskap med fokus på informationspåverkan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Date limite d'application 15/09/2023


Forskningsassistent till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Date limite d'application 31/08/2023


Forskningsassistent i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Karlstad
Date limite d'application 14/08/2023


Vicerektor för utbildning och den militära professionens utveckling till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan, Stockholm
Date limite d'application 18/07/2023


Ansökan om befordran till lektor i ledarskap och ledning - Johan Österberg

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Date limite d'application 20/06/2023


Ansökan om docentur i krigsvetenskap - Kristin Ljungkvist

Anställningsnämnden, Stockholm
Date limite d'application 01/04/2023


Doktorand i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning, Karlstad
Date limite d'application 14/09/2022