Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Programlärare för taktisk stabskurs på deltid

Militära programledningen, Stockholm
Søknadsfrist 05.11.2019


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik

Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik, Sek. för Militärtekniska System, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap och Militärteknik

MVI, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare OF 2/3 till Ledarskapsavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Huvudlärare i Ledarskap OF 4 och militär lärare OF 3/4 till Ledarskapsavd.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens luftsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Luftsektionen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marinsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marksektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 4 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Programlärare till Högre officersprogrammet (HOP)

Militära programledningen, Programledningen för Högre officersprogrammet, Stockholm
Søknadsfrist 31.10.2019


Under tillsättning

Universitetsadjunkt i Ledarskap under påfrestande förhållanden

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Søknadsfrist 18.10.2019


Ekonom med inriktning system

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Redovisningssektionen, Stockholm
Søknadsfrist 01.10.2019


Doktorand i försvarssystem med inriktning social hållbarhet

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 07.10.2019


Sektionschef till Vetenskaplig informationsförsörjning, Anna Lindh-bibl.

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Søknadsfrist 30.09.2019


Försvarshögskolan söker en IT-pedagog

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Søknadsfrist 30.09.2019


Bibliotekarie med inriktning mot undervisning

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Søknadsfrist 30.09.2019


Ekonom till Försvarshögskolan

Planerings- och ekonomiavdelningen, Redovisningssektionen, Stockholm
Søknadsfrist 18.09.2019


Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 30.08.2019


Chef för Utbildningsenheten, CTSS

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Søknadsfrist 30.08.2019


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Søknadsfrist 30.08.2019


HR-generalist

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 23.08.2019


HR-generalist (tidsbegränsad anställning)

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 23.08.2019


Biträdande lektor i historia, särskilt militärhistoria

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 01.08.2019


En eller flera postdoktorer i försvarssystem med inriktning metoder för prognos om tekniska systems potential

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Stockholm
Søknadsfrist 10.10.2019


Doktorander i krigsvetenskap: inriktning militära operationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 15.08.2019


Doktorander i krigsvetenskap: inriktning gemensamma operationer / taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 15.08.2019


W3D3 Test avbryt ärende

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Søknadsfrist 14.06.2019


W3D3 testar avbrutet ärende 2

Högskoleförvaltningen, Ekerö
Søknadsfrist 14.06.2019


Ekonom

Högskoleförvaltn, Planerings- och ekonomiavdelningen, Redovisningssektionen, Stockholm
Søknadsfrist 03.06.2019


Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Søknadsfrist 10.09.2019


Adjunkt i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa Funktioner, Stockholm
Søknadsfrist 14.05.2019


Systemförvaltare ekonomisystem

Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 31.03.2019


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning underrättelsetjänst

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 15.04.2019


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 05.04.2019


Intresseanmälan för uppdrag som chef Statsvetenskapliga avdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 30.04.2019


Biträdande Lektorat i krigsvetenskap till Taktikavdelningen

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 24.03.2019


Biträdande lektor i folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Søknadsfrist 15.03.2019


Ekonom (med inriktning mot systemförvaltning och verksamhetsutveckling)

Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 03.02.2019


Doktorand för studier av försvarssystem inom cyber/telekrig

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Stockholm
Søknadsfrist 31.01.2019


Försvarshögskolan rekryterar rektor

Försvarshögskolan, Stockholm
Søknadsfrist 25.05.2018


Lektorat i militärteknik x 2

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Søknadsfrist 20.05.2018


Professor i Ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum, Karlstad
Søknadsfrist 06.05.2018


Professor in the field of Leadership in Demanding Conditions, with a psychology focus

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Karlstad
Søknadsfrist 06.05.2018


Anna Lindh-professor i Genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Søknadsfrist 01.05.2018


Examenshandläggare - avbruten rekrytering

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 29.10.2017


Tillsatta

Det finnes ingen tilsatte stillinger