Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

HR-generalist, visstidsanställning

Högskoleförvaltningen, HR-avdelningen, Stockholm
Uiterste datum 19-01-2020


Forskningsassistent i Statsvetenskap med inriktning mot Transatlantisk säkerhetspolitik

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Stockholm
Uiterste datum 19-12-2019


Forskningsassistent i Statsvetenskap med inriktning mot Informationspåverkan

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Stockholm
Uiterste datum 19-12-2019


Forskningsassistent

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Uiterste datum 17-12-2019


Vikarierande universitetsadjunkt alternativt universitetslektor i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Uiterste datum 20-12-2019


Professor i ledarskap i Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Uiterste datum 05-01-2020


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Stockholm

Försvarshögskolan, Stockholm
Uiterste datum 05-01-2020


Professor i ledarskap i Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Uiterste datum 05-01-2020


Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Karlstad

Försvarshögskolan, Karlstad
Uiterste datum 05-01-2020


Professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Uiterste datum 05-01-2020


Professor of War Studies specialising in ground operations and tactics

Försvarshögskolan, Stockholm
Uiterste datum 05-01-2020


Under tillsättning

Forskningsassistent till Ledarskapsavdelningen i Karlstad (visstid)

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Karlstad
Uiterste datum 09-12-2019


Bibliotekarie med inriktning informationstjänst och kvalificerad informationssökning

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Uiterste datum 05-12-2019


Internationell samordnare

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 04-12-2019


Utbildningshandläggare med fokus på schemaläggning och tentamenssamordning

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 04-12-2019


Chef för planeringssektionen

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Planeringssektionen, Stockholm
Uiterste datum 14-11-2019


Ekonom till Försvarshögskolan

Planerings- och ekonomiavdelningen, Redovisningssektionen, Stockholm
Uiterste datum 18-09-2019


Biträdande lektor i ledningsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Uiterste datum 30-08-2019


INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som enhetschef konceptutbildningar, CTSS, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Uiterste datum 30-08-2019


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik

Avd. för Ledningsvetenskap & Militärteknik, Sek. för Militärtekniska System, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare OF 2-3 till Avd. för Ledningsvetenskap och Militärteknik

MVI, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare OF 2/3 till Ledarskapsavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Huvudlärare i Ledarskap OF 4 och militär lärare OF 3/4 till Ledarskapsavd.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militär lärare i krigsvetenskap med inriktning militärstrategi OF 4

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens luftsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Luftsektionen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marinsektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare OF 2/3/4 till Taktiska avdelningens marksektion

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 2/OR 8 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Militära lärare/övningsplanerare OF 4 till Operativa avdelningen

MVI, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


Programlärare till Högre officersprogrammet (HOP)

Militära programledningen, Programledningen för Högre officersprogrammet, Stockholm
Uiterste datum 31-10-2019


En eller flera postdoktorer i försvarssystem med inriktning metoder för prognos om tekniska systems potential

Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Stockholm
Uiterste datum 10-10-2019


Doktorander i krigsvetenskap: inriktning militära operationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Uiterste datum 15-08-2019


Doktorander i krigsvetenskap: inriktning gemensamma operationer / taktik

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Uiterste datum 15-08-2019


Biträdande lektor i krigsvetenskap med inriktning genus, fred och säkerhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Stockholm
Uiterste datum 10-09-2019


Adjunkt i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa Funktioner, Stockholm
Uiterste datum 14-05-2019


Lektorat i krigsvetenskap med inriktning specialoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Uiterste datum 05-04-2019


Biträdande Lektorat i krigsvetenskap till Taktikavdelningen

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 24-03-2019


Biträdande lektor i folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Stockholm
Uiterste datum 15-03-2019


Försvarshögskolan rekryterar rektor

Försvarshögskolan, Stockholm
Uiterste datum 25-05-2018


Tillsatta

Doktorand i försvarssystem med inriktning social hållbarhet

Militärvetenskapliga institutionen, Stockholm
Uiterste datum 07-10-2019


Sektionschef till Vetenskaplig informationsförsörjning, Anna Lindh-bibl.

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Uiterste datum 30-09-2019


Försvarshögskolan söker en IT-pedagog

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Uiterste datum 30-09-2019


Bibliotekarie med inriktning mot undervisning

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Uiterste datum 30-09-2019


Biträdande lektor i historia, särskilt militärhistoria

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Stockholm
Uiterste datum 01-08-2019