Tillbaka

varbi1170x300_alt2englogga.jpg

Biträdande lektor i statsvetenskap

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid den statsvetenskapliga institutionen i Stockholm.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar forskning i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, med fokus på informationspåverkan. Denna forskning sker främst utifrån det statsvetenskapliga fältet politisk psykologi med hjälp av kvantitativa metoder, särskilt experimentstudier. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Försvarshögskolans uppdragsforskning på temat informationspåverkan. 

Arbetsuppgifterna omfattar även undervisning och administration inom ämnet statsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår även ansökningar av forskningsmedel samt ämnes- och kursutveckling.  

I arbetet ingår det att följa utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som biträdande lektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. 

Allmänna krav 

En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats. För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen. 

Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har uppnått behörighet tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande universitetslektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller: 

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin) med inriktning mot krishantering och/eller säkerhet, med särskilt fokus på informationspåverkan, främst utifrån politisk psykologi.  
  • Dokumenterad metodologisk skicklighet i kvantitativa metoder.  

Ytterligare bedömningsgrund: 

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnet statsvetenskap eller närliggande disciplin.  

Om anställningen 

Anställningen avser heltid på fyra år. Anställningen är en meriteringsanställning som innehåller minst 80 % forskningstid med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. En sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen samt Försvarshögskolans anställningsordning. 

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde
Enligt överenskommelse 

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk

Ansökan 
Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 16/2024.

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 16/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 20 maj 2024.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Eva-Karin Gardell, eva-karin.gardell@fhs.se 
  • Charlotte Wagnsson, charlotte.wagnsson@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 16/2024
Facklig företrädare
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-02-27
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Dela länkar