Tillbaka

Adjunkt i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap, Strategiavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan söker dig som vill vikariera som adjunkt. Anställningen är på heltid och placerad vid strategiavdelningen vid Institutionen för krigsvetenskap.

Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.html

 Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att delta i undervisning, forskning och administration inom ämnet krigsvetenskap. I arbetsuppgifterna kan även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället komma att ingå. Det innebär bl.a. att:

 • medverka till utveckling av kurser och administration
 • medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder
 • medverka i utarbetande och genomförande av examinationer
 • delta i forskningsansökningar
 • delta i olika forsknings- och analysprojekt.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som person har god samarbetsförmåga, är självgående, flexibel och ansvarstagande.

Meriterande

Det är meriterande om du därutöver har:

 • Doktorsexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.
 • Erfarenhet från undervisning inom krigsvetenskap med fokus på kvantitativa metoder.
 • Metodologisk kompetens inom kvantitativa metoder som demonstrerats genom publicering i internationella tidskrifter.
 • Dokumenterad forskningskompetens inom området använda militära maktmedel.

För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.

Om anställningen 

Anställningen är ett vikariat på heltid under perioden 1 november 2024 fram till och med 31 oktober 2026. 

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans  krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse men helst senast den 1 november 2024.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. 

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd. 

Ansökan 

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 168/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast den 16 augusti 2024. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. 

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom ämnesområdet ser Försvarshögskolan gärna kvinnor som sökande till denna anställning. 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 168/2024
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-07-05
Sista ansökningsdag 2024-08-16

Dela länkar

Logga in och sök jobbet