Tillbaka

varbi1170x300_alt1englogga.jpg

Bibliotekschef till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Bibliotekschef till Försvarshögskolan

Anna Lindh-biblioteket är en central strategisk resurs för den forskning och utbildning som bedrivs på Försvarshögskolan. Biblioteket arbetar med att tillgängliggöra vetenskaplig information, handleda och guida i användningen av vetenskapliga informationsresurser samt erbjuder funktionella och inspirerande lärmiljöer och mötesplatser. Verksamheten omfattar även IKT-pedagogik och systemansvar för högskolans biblioteks- och IKT-system, stöd till vetenskaplig publicering och öppen vetenskap samt medieproduktion i samarbete med kärnverksamheten. Biblioteket ansvarar även för två läromedelscentraler som förser de militära utbildningarna med kurslitteratur.

Totalt arbetar 24 personer vid biblioteket som består av två sektioner; sektionen för vetenskaplig informationsförsörjning och sektionen för IKT-pedagogiskt stöd. Biblioteket består av huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan samt biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg. Dessutom har Anna Lindh-biblioteket i uppdrag att svara för biblioteksverksamheten på Försvarsmaktens högkvarter. Inom högskolan är biblioteket placerat inom högskoleförvaltningen.

Arbetsuppgifter

Som bibliotekschef har du budget-, personal-, och resultatansvar för Anna Lindh-bibliotekets verksamhet. Du ansvarar för att kärnuppdragen uppfylls vilka är att förvalta, förvärva och hållbart utveckla informationsresurser, stödja studenter i att utveckla informationskompetens, samordna lärosätets IKT-pedagogiska stöd samt utifrån ett biblioteksperspektiv stödja Försvarshögskolans vetenskapliga produktion och öka dess genomslag.

Din roll är att driva och utveckla bibliotekets verksamhet och tillsammans med dina medarbetare, verkar för att biblioteket ska ge bra stöd och service till studenter och forskare. Vidare är det viktigt att arbeta med att stödja utvecklingen mot öppen vetenskap och arbetet med att stärka studenters och forskares informationskompetens. Som bibliotekschef har du ett nära samarbete och en aktiv dialog med lärare och företrädare för högskolans militära utbildningar samt med de militära fack- och funktionsskolorna i landet. Dessutom ingår att samarbeta inom högskoleförvaltningen och med lärosätets institutioner. Vidare kräver rollen att du har god förståelse för de förutsättningar och utvecklingsmöjligheter som är förknippade med att bedriva biblioteksverksamhet i en högskolekontext, digitaliseringens möjligheter inom utbildning och forskning samt en förståelse för säkerhetsfrågor.

Du rapporterar till högskoledirektören och ingår i ett antal olika möteskonstellationer inom förvaltningen samt även i andra samverkansgrupper inom högskolan.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har:

 • Akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Flerårig dokumenterad chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar inom universitets- och/eller högskolebibliotek eller motsvarande.
 • Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska såväl som engelska.

Meriterande är:

 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av User Experience (UX)
 • Erfarenhet av arbete med utveckling av bibliotekets pedagogiska roll på ett lärosäte
 • Erfarenhet av totalförsvarsfrågor
 • Erfarenhet av strategiskt arbete med öppen vetenskap och vetenskaplig kommunikation
 • Intresse för digitalisering och artificiell intelligens (AI) i en bibliotekskontext

I rollen är det viktigt att vara en trygg ledare och att du kan balansera olika intressen och perspektiv med gott omdöme. Som person är du också handlingskraftig och har lätt för att leda. Du är samtidigt lyhörd med ett starkt fokus på stöd till användare och verksamhet. Samarbete och samordning med övrig förvaltning är något som är högt upp på din agenda. Vidare har du en god förmåga att prioritera och se den stora helhetsbilden.  

För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.  

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning för denna befattning vid Försvarshögskolan kräver godkänd säkerhetsklassning.

Tjänsten kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 80/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 28 maj.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Christina Zander, Högskoledirektör, christina.zander@fhs.se
 • Anna-Karin Larsson, Tillförordnad bibliotekschef och sektionschef, anna-karin.larsson@fhs.se
 • Christer Berggren, Systembibliotekarie, christer.berggren@fhs.se
 • Amanda Beuthan, HR-partner, amanda.beuthan@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 80/2024
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-28

Dela länkar