Tillbaka

Militär lärare sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap, Markavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i lärarlag inom krigsvetenskap, med olika inriktningar beroende på kompetens och profil. I uppgiften ingår planering, genomförande, utveckling och utvärdering av kurser och läraktiviteter. Undervisning sker inom ramen för OP, HOP såväl som andra kurser.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

 • Beprövad erfarenhet i rollen som officer eller specialistofficer,
 • Erfarenhet från handledning eller innehaft mentorsroll för yngre kollegor,
 • Beprövad erfarenhet som lärare vid militära skolor,
 • Beprövade erfarenheter inom någon av de ovan nämnda funktionerna,
 • Genomgångna kurser eller funktionsspecifika utbildningar
 • Erfarenhet från NATO och då specifikt markoperationer

Den sökande bör behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift för att kunna bidra till områdets utveckling, samt delta undervisningen vid FHS.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara självständig, motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i undervisning, stödjer forskning inom krigsvetenskap och tycker om att samarbeta med andra.

Anställningen

Anställningen är på 100% och tidsbegränsad till två-tre år eller enligt överenskommelse.  Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella området ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad på Institutionen för Krigsvetenskap i Stockholm.

Ansökan

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Din ansökan ska innehålla:

 • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida). Brevet ska innehålla minst en referens.
 • CV
 • Kopia av eventuella officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 141/2024.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2024!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 141/2024
Kontakt
 • Fredrik Hildingsson, 0709211573
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-09

Dela länkar

Logga in och sök jobbet