Tilbake

Universitetslektor med inriktning mot operativ juridik och folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt. Anställningen är placerad i Stockholm.

Undervisning i juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt bedrivs både på de militära programmen, inom ramen för fristående kurser och som uppdragsutbildningar och i dina arbetsuppgifter ingår undervisning, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsadministration, examination, uppföljning och utvärdering av utbildning. COF arbetar med att inrätta ett magisterprogram i internationell operativ juridik och tjänsten kommer även att innefatta bland annat undervisning på det programmet.

Forskningsarbete innefattar såväl forskning som uppdragsforskning och du förväntas även att aktivt söka och bidra till gemensamma ansökningar om forskningsmedel, samt planera och leda forskning och informera nationellt och internationellt om egen forskning.
En viss del administrativt arbete ingår i din tjänst, främst kopplat till kursadministration, akademiska förtroendeuppdrag, högskoleutveckling samt utveckling av kontakter med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Examen ska ha tagits ut före ansökningstiden utgång. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Utöver det som står ovan gäller:
En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.
  • vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och forskning inom ämnet.
  • den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Vid sidan av att ha erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens är det meriterande att:

  • ha erfarenhet från undervisning och forskning inriktad mot mänskliga rättigheter och/eller International Disaster Law.
  • ha erfarenhet från arbete, undervisning och/eller forskning i svensk nationell rätt med inriktning mot krisberedskap och totalförsvar.
  • ha erfarenhet från arbete inom ramen för internationella militära och/eller civila insatser.
  • ha erfarenhet från professionsundervisning till militära och/eller polisiära grupper.

Ansökan

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid/deltid med tillträde enligt överenskommelse.
Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en stimulerande och energigivande fritid.

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. De åberopade publikationerna ska tydligt framgå i publikationsförteckningen. Digitala publikationer bifogas ansökan tydligt numrerade 1-10.

Åberopade monografier/böcker ska tydligt framgå av publikationsförteckningen och skickas direkt till de sakkunniga när dessa är utsedda. Invänta närmare information från ansvarig handläggare.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan senaste den 2021-08-12. Märk din ansökan med dnr HF/HR 52/2021.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Avdelningschef, Marika Ericson, marika.ericson@fhs.se
  • HR-partner Louise Hasslev, louise.hasslev@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).


Välkommen med din ansökan senast den 2021-09-30!

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid/Deltid
Tiltredelse enligt överenskommelse
Lønn Månadslön
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer HF/HR 52/2021
Publisert 16.06.2021
Søknadsfrist 30.09.2021