Zurück

Postdoktor i katastrofrisk och styrning (governance)

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Beskrivning

Extremväder och klimatförändringar utgör betydande utmaningar för socio-ekologiska system som behöver hantera samhällens behov, minska sårbarheter och skydda hotade livsmiljöer och ekosystem. Genom att fokusera på governance och ledarskap i en klimatförändrings- och katastrofkontext, bör den framgångsrika sökanden främja vår kunskap om riskreducering vid katastrofer och/eller bidra till att stärka samhällens förmåga att förebygga, anpassa sig till och hantera klimatvariation och naturkatastrofer.

Om detta låter intressant och du har en doktorsexamen inom samhälls- eller beteendevetenskap, med relevans för det föreslagna ämnet, är du mycket välkommen att söka denna tjänst vid Institutionen för ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm. Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Vi studerar också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Detta innebär att ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen. Institutionens forskning och utbildning är nära kopplat till Försvarshögskolans huvudområde; försvar, krishantering och säkerhet.

 

Arbetsuppgifter

Forskningen är även en del av Centrum för Naturkatastroflära (CNDS), en centrumbildning för forskning om naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. CNDS är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan. Vi välkomnar särskilt sökande med intresse av att bidra till denna mångdisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsmiljö.Vem är du?

Doktorsexamen inom statsvetenskap, sociologi, antropologi eller ett annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant. Examensbeviset måste vara erhållet vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Eftersom forskningen bedrivs i en internationell miljö och vetenskapliga artiklar kommer att skrivas på engelska, är förmågan att kommunicera på engelska (muntligt och skriftligt) på en hög nivå ett absolut krav. Erfarenhet av att bedriva empirisk forskning inom statsvetenskap, sociologi, governance, ledarskap, internationella relationer, katastrof- eller krisstudier eller något relaterat område är en stark merit. Det är även meriterande att ha publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter. Eftersom projektet finansieras av Centrum för Naturkatastrofala (CNDS) förväntas den sökande delta i centrets aktiviteter tillsammans med andra forskare vid FHS. Vi fäster stor vikt vid sökandes personliga egenskaper.

Anställningen

Den utlysta tjänsten är en heltidsanställning som sträcker sig över två år och tjänstgöringsort är Stockholm. Åtminstone 80 % av arbetstiden ägnas åt kandidatens postdoktorala forskningsprojekt.

Anställningen kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

För anställning övervägs primärt sökande som har erhållit sin doktorsexamen senast tre år före ansökningstidens utgång. Den treåriga perioden kan förlängas på grund av omständigheter som sjukfrånvaro, föräldraledighet och uppdrag inom fackföreningar.

Upplysningar

Vänligen skicka in din ansökan genom FHS rekryteringssystem senast den 2024-01-16. Ansökan bör inkludera följande dokumentation:

 • Forskningsplan inklusive introduktion, problemformulering och forskningsfrågor, en litteraturöversikt, metod, förväntade resultat och en tidsplan (max 5 sidor)
 • Doktorsavhandling
 • Kort personligt brev
 • Kort beskrivning av kandidatens pedagogiska kompetens och undervisningserfarenhet
 • CV
 • Kontaktuppgifter till två referenser
 • Publicerad artikel om sådan(a) finns

Forskningsplanen kommer att bedömas utifrån (a) sökandens empiriska och teoretiska kunskaper om projektets forskningsområde, (b) sökandens val av och reflektion över lämpliga metoder, (c) projektets relevans för och bidrag till området och (d) projektets genomförbarhet inom anställningsperioden.Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Enligt överenskommelse
Gehalt Månadslön
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer HF/HR 284/2023
Kontakt
 • Helena Hermansson, +468-55342722
 • Stefan Borén, 0733291321
Personalratvertretung
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Veröffentlicht 19 Dez 2023
Letzter Bewerbungstag 16 Jan 2024

Links teilen