返回

Forskningsassistent till Strategiavdelningen

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

På strategiavdelningen bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap. Strategiavdelningen präglas av mötet mellan civil och militär personal där expertis skapas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera av avdelningens lärare anlitas ofta som experter inom dagsaktuella frågor om strategi och den militära professionen.
Utbildningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa. Kurser som genomförs av lärare vid avdelningen finns inom bl.a. forskarutbildningen i krigsvetenskap, masterprogrammet i politik och krig, officersprogrammet, kandidatprogrammet och det högre officersprogrammet. Forskningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-militära relationer, genus och krig samt försvarsplanering.

Försvarshögskolan söker en forskningsassistent
Försvarshögskolan söker en forskningsassistent till Strategiavdelningen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. 

Arbetsuppgifter

Kandidaten förväntas genomföra intervjuer på filippinska samt cebuano; genomföra en litteraturgenomgång om kvinnors arbete i inbördeskrig; och utarbeta två artiklar om jämställdhetsrelationer i väpnade konflikter i Filippinerna. Kandidaten kommer att anställas inom ramen för forskningsprojektet Militarized Social Reproduction: Women's Labour and Civil War.

Vem är du?

Vi söker dig som har en kandidatexamen samt en magisterexamen inom ett relevant ämnesområde för tjänsten; utvecklingsstudier, statsvetenskap eller motsvarande. 


Kvalifikationer

  • Kvalificerande sökande ska ha en kandidatexamen samt en magisterexamen iom ett relevant ämnesområde; utvecklingsstudier, statsvetenskap eller motsvarande.
  • Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva på engelska på akademisk nivå och publicera på engelska i frågor som rör konflikter, kön och mänskliga rättigheter. Erfarenhet av att skriva och publicera på filippinska är en fördel.
  • Sökande ska också ha forskningserfarenhet och kunskap om kön, konflikt- och fredsprocesser i Filippinierna, speciellt gällande the Moro Islamic Liberation Front och the New Peoples Army. Sökande måste ha erfarenhet av fältarbete och intervjuarbete i Filippinerna. Tidigare erfarenhet av datainsamling och dokumentation är därför ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Personliga förmågor som premieras hos den sökande är: förmåga till god flexibilitet, problemlösningsförmåga samt en förmåga att arbeta i en snabb föränderlig omgivning för att möta deadlines. Att vara initiativtagande, ha ett proaktivt arbetssätt i sin kommunikation till kollegor, att ha en god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och vara organiserad, är av vikt för anställningen.

Andra meriter

God analytisk förmåga är nödvändig. Bra på att konversera i engelska, filippinska och cebuano. Erfarenhet och kunskap om genusanalyser i krigsföring och motståndsrörelser, speciellt i relation till Mindanao, och kommunistpartiet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en Visstidsanställning med start enligt överenskommelse.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Biträdande lektor Jenny Hedström, jenny.hedstrom@fhs.se
  • Institutionschef, Avdelningschef, Carl van Duin, carl.vanduin@fhs.se
  • HR-partner Louise Hasslev, louise.hasslev@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2 Aug!

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职/兼职
入职第一天 enligt överenskommelse
工资 Månadslön
招聘人数 1
工作时间 50% / 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 HF/HR 101/2021
发布时间 2021-07-12
申请截止日期 2021-08-02