Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Postdoktor med fokus på modellering och simulering av sårbarheter i energinätverk

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Søknadsfrist 08.01.2024


Universitetsadjunkt i operativ juridik och folkrätt till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Søknadsfrist 22.12.2023


Universitetsadjunkt i försvarssystem med inriktning samverkan till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Søknadsfrist 22.12.2023


Handläggare till prefekt och proprefekter sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 27.12.2023


Arkivarie till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Stockholm
Søknadsfrist 11.12.2023


Biträdande lektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på klimat

Institutionen för statsvetenskap och juridik , Stockholm
Søknadsfrist 22.12.2023


Under tillsättning

Befordran till lektor i folkrätt, Hayashi

Försvarshögskolan, Stockholm
Søknadsfrist 30.11.2023


Senior analytiker med strategisk underrättelseinriktning

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Stockholm
Søknadsfrist 30.11.2023


Projektsamordnare till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Samverkansavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 01.12.2023


Doktorand i försvarssystem till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Søknadsfrist 30.11.2023


Chef till Controllersektionen vid Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Planerings- och ekonomiavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 30.11.2023


IKT-pedagog med inriktning interaktionsdesign till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Stockholm
Søknadsfrist 29.11.2023


Handläggare till högskoledirektören på Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Søknadsfrist 13.11.2023


En eller flera biträdande lektor i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 30.11.2023


Vaktmästare till Försvarshögskolan (vikariat)

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen, Stockholm
Søknadsfrist 24.10.2023


Adjungerad professor i ledarskap och ledning med inriktning mot ledning och samverkan

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 11.09.2023


Application for docentship- Johan Österberg

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Søknadsfrist 29.09.2023


Ansökan till docent i försvarssystem - Kent Andersson

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 08.09.2023


En eller flera universitetslektor/er i krigsvetenskap

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 15.09.2023


Ansökan om befordran till lektor i krigsvetenskap enligt undantagsrutin - Karl Weigelt

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 19.07.2023Doktorand i operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolan med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Søknadsfrist 02.10.2023


Avdelningschef, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 26.06.2023Universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 31.08.2023


Doktorand (officer) i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Søknadsfrist 31.08.2023


Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Søknadsfrist 31.08.2023


Ansökan om befordran till lektor i Krigsvetenskap- Charlotta F-P

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 12.09.2023


Ansökan om befordran till lektor i Militärhistoria - Martin Neuding Skoog

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 10.07.2023


Militär lärare

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 02.05.2023


Ansökan om docentur i militärhistoria - Sofia Gustafsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 19.05.2023


Ansökan om antagning till oavlönad docent i militärhistoria - Kathrin Zickermann

Anställningsnämnden, Stockholm
Søknadsfrist 30.06.2023


Tillsatta

Forskningsassistent i statsvetenskap med fokus på klimat, kris och säkerhet sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Søknadsfrist 15.10.2023


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Søknadsfrist 29.09.2023


Doktorand i historia, inriktning militärhistoria

Militärhistoriska avdelningen, Stockholm
Søknadsfrist 22.08.2023


Universitetslektor i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Søknadsfrist 05.07.2023