Tillbaka

Verksamhetskoordinator sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria bedriver forskning och utbildning inom ämnena Krigsvetenskap och Militärhistoria. Institutionen består av drygt 160 anställda och har ca 950 studenter och deltagare i uppdragsutbildning. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), FHS kandidatprogram inriktning militärhistoria (grundnivå), mastersprogram i politik, säkerhet och krig inriktning krigsvetenskap samt mastersprogram i krig kultur och samhälle (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildning inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Tack vare sin unika utbildning inom officersprofessionen så erbjuder institutionen en stimulerande arbets- och studentmiljö innefattandes såväl vetenskaplig som militär expertis. Anställningen ingår i den administrativa verksamhetsledningen.

Arbetsuppgifter

Arbetet som verksamhetskoordinator innebär varierande arbetsuppgifter och består i huvudsak av att stödja institutionsledningen med att sammanhålla och följa upp institutionens verksamhet på kort och lång sikt. I arbetsuppgifterna ingår att sammanhålla institutionens fasta årsprojekt, till exempel verksamhetsplan, kvalitetsutvecklingsplan, bemanningsprocess, budgetprocess och årsredovisning. Du kommer också att sammanhålla den löpande verksamheten genom att ansvara för institutionens ärendehanterings-, berednings- och beslutsprocess. Det innebär att du hanterar institutionens funktionsbrevlåda, lottar inkomna ärenden till ansvarig handläggare samt klarlägger hur ärenden ska beredas till beslut. Du stödjer handläggare med utformningen av beslut, ansvarar för prefekts beslutsmöten samt distribuering och arkivering av de beslut som fattats.

Du är även en kontaktyta mot Försvarshögskolans planerings- och ekonomiavdelning samt mot lärosätets samverkansavdelning.

Du ingår i det lokala verksamhetsstödet som även består av institutionskoordinator, utbildningskoordinator samt handläggare till institutionsledningen. Några av arbetsuppgifterna hanteras gemensamt av medarbetarna i verksamhetsstödet. Tjänsten innebär därför att du också stödjer med andra administrativa arbetsuppgifter.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har:

  • Flerårig erfarenhet av projektledning.
  • Relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig i förhållande till arbetsuppgifterna.
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • Goda kunskaper i Office-paketet och vana av att arbeta i olika datorbaserade system.

Meriterande är:

  • Kunskap om något eller några av våra system: ERP (inköp), Tripsource (resor), Primula (egenrapportering), W3D3 (ärendehantering), Canvas och Ladok (studieadministrativa system), TimeEdit (schema- och lokalbokning).
  • Erfarenhet av att ha arbetat med administration inom universitets-/högskolesektorn.
  • Erfarenheter av att stödja vid arrangemang såsom workshops, seminarier och disputationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är noggrann, lösningsorienterad och flexibel. Det är viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt, att prioritera, planera och strukturera dina ansvarsområden. Arbetet innebär många kontaktytor och förutsätter att du har ett samarbets- och serviceinriktat arbetssätt och är kommunikativ, lyhörd, öppen och tycker om att arbeta med människor.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en provanställning på sex månader. Anställningen är placerad i Stockholm.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndigheten och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde

Önskat tillträde är snarast eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 221/2023.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2023!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 221/2023
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-09-19
Sista ansökningsdag 2024-01-10

Dela länkar