Tillbaka

Postdoktor med fokus på utveckling av ett data science lab

Institutionen för försvarssystem

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.html

Institutionen för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Beskrivning

Institutionen för försvarssystem söker en postdoc för utveckling av ett lärosätesgemensamt data science lab. Syftet med labbet är att ge institutioner och enskilda forskare stöd i hur man kan integrera data science inom olika forskningsprojekt. Data science-labbet ska fungera som ett expertstöd inom programmering med öppen källkod och forskningsmetoder lämpliga för inhämtning, bearbetning, analys och visualisering av (stora) datamängder. Den expertis som samlas inom data science labbet syftar till att utveckla och stärka Försvarshögskolans forskning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med två eller tre fallstudier inom befintliga forskningsprojekt vid Försvarshögskolan. Fallstudierna är forskningsstudier inom olika tillämpade forskningsområden. Resultaten av fallstudierna ska publiceras som högkvalitativa akademiska publikationer. Två fallstudier är identifieras vid denna tidpunkt:

 • Institutionen för statsvetenskap: Digitaliseringen av känslor och stormaktspolitik, Linus Hagström och Fredrik Doeser. Fokus på narrativ analys för att kartlägga de narrativmedierade känslorna som finns med i olika empiriska material, såsom tal av världsledare och oppositionsledare och modellering och sentimentanalys för att upptäcka och spåra berättelser och narrativt medierade känslor i sociala mediedata.
 • Institutionen för försvarssystem: Big data-modellering för ett motståndskraftigt energisystem, Vera van Zoest. Fokus på multivariabel modellering av efterfrågan på el i tider av energikris. En datauppsättning på cirka 10 000 smarta mätare finns tillgänglig för denna studie, som bör kopplas till andra datauppsättningar och statistik för att skala ner till enskilda hushållsapparater och upp till nationell elförbrukning. Detta är en ”mixed methods” studie i nära samarbete med forskare från Uppsala Smart Energy Research-gruppen och med en postdoc som arbetar med grafnätverkssimuleringar för att upptäcka sårbarheter i det svenska elnätet.

Vid sidan av och parallellt med fallstudierna ska du också utveckla data science best practice för Försvarshögskolan i termer av tekniska rapporter, riktlinjer eller handledningar. Du ska tillsammans med en styrgrupp arrangera workshops och seminarier med syfte att ge information och vägledning gällande datavetenskapliga tekniker. Dessa aktiviteter ska vara öppet tillgängliga för FHS personal. Du ska sprida dina resultat i vetenskapliga artiklar, på konferenser, referensgruppsmöten och interna seminarier. Totalt bedöms fallstudierna att ta cirka två år fördelat över de tre åren och utvecklingen av data science best practice bedöms ta cirka ett år. Administrativa uppgifter och uppgifter relaterade till undervisning kan ingå i ditt arbete med upp till 20 %.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen (eller motsvarande) vid anställningsbeslutet, inom ett relevant kompetensområde (t.ex. datavetenskap, datavetenskap, statistik, geoinformationsvetenskap). Du arbetar självständigt och med precision. Du har god kommunikationsförmåga och behärskar engelska i både tal och skrift.

Meriter:

 • Erfarenhet av insamling och förbearbetning av kvantitativa data;
 • Erfarenhet av programmering i R, Python, Matlab eller andra relevanta språk;
 • Erfarenhet av att publicera expertgranskade vetenskapliga artiklar;
 • Svenska språkkunskaper.

Det är extra meriterande om du i din ansökan kan visa på ett intresse för att utveckla data science best practice med syfte att ge forskande personal inom tillämpade områden information och vägledning gällande datavetenskapliga tekniker.

Du trivs med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Du är närvarande och aktiv för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Du delar med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Anställningen

Tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) i tre år. Startdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. 

Anställningen kan placeras i säkerhetsklass vilket i så fall förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Sökande som har avlagts doktorsexamen för högst tre år innan sista ansökningsdag kommer att prioriteras. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Ansökan

Din ansökan bör innehålla:

 • ett personligt brev med din motivering att söka denna tjänst
 • ditt CV inklusive publikationslista och (planerad) datum för doktorsexamen
 • en forskningsplan på max. 2 sidor där du beskriver ditt forskningsintresse och förhållningssätt till detta specifika projekt, här ser vi gärna att du utvecklar dina idéer om att utveckla data science best practice med syfte att ge forskande personal inom tillämpade områden information och vägledning gällande datavetenskapliga tekniker.
 • dina tidigare publikationer av relevans för denna tjänst (valfritt, max. 10)

Ansök genom att klicka på "logga in och sök". HF/HR 48/2024

Upplysningar
Proprefekt Hans Liwång, hans.liwang@fhs.se, 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-20!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 48/2024
Facklig företrädare
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2024-02-28
Sista ansökningsdag 2024-03-20

Dela länkar