Tillbaka

En eller flera universitetslektor/er i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Beskrivning av ämnesområdet

Den statsvetenskapliga avdelningen vid Institutionen för statsvetenskap och juridik (ISJ) bedriver statsvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena säkerhetspolitik och krishantering. Avdelningens medarbetare undervisar främst på egna civila kurser och program, från kandidat- till forskarnivå. De kan även bidra med undervisning och kompetens inom övriga civila och militära utbildningar. Därutöver bedrivs såväl anslags- som uppdragsfinansierad forskning. Denna anställning är placerad på den statsvetenskapliga avdelningen vid FHS i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Utöver undervisning, forskning och administration inom ämnet, avser anställningen även deltagande i och vidareutvecklande av den statsvetenskapliga forskningsmiljön. Den utlysta tjänsten avser att täcka behovet av forskning- och utbildning inom området säkerhetspolitik. Vi söker dig som har doktorerat i statsvetenskap (eller närliggande ämne), och teoretiskt har fokuserat din forskning på säkerhetspolitik, stormaktspolitik, geostrategisk rivalitet, narrativ och informationspåverkan och/eller underrättelser, och empiriskt har erfarenhet av att analysera Sverige, Norden, Europa, transatlantiska relationer och USA, Ryssland, Kina och Östasien och/eller transnationella frågor och fenomen.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor gäller den grad av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

 

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom statsvetenskap (eller motsvarande). Särskilt meriterande är forskning som teoretiskt har fokuserat på säkerhetspolitik, stormaktspolitik, geostrategisk rivalitet, narrativ och informationspåverkan och/eller underrättelser, och empiriskt har undersökt Sverige, Norden, Europa, transatlantiska relationer och USA, Ryssland, Kina och Östasien och/eller transnationella frågor och fenomen.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i statsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande. 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. 

Ansökan

Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare MALL.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 143/2023

Försvarshögskolan

Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 143/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 15 september.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk.

Kontaktpersoner 

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Ronnie Hjorth, tf. prefekt, ronnie.hjorth@fhs.se

Linus Hagström, proprefekt, linus.hagstrom@fhs.se

Christoffer Svensson, HR-partner, christoffer.svensson@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 143/2023
Facklig företrädare
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-12
Sista ansökningsdag 2023-09-15

Dela länkar