Inapoi

Vikarierande adjunkt i juridik med inriktning mot folkrätt

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, operativ juridik

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Anställningen är placerad vid Centrum för operativ juridik och folkrätt (COF). COF utbildar studenter och kursdeltagare på alla utbildningsnivåer och bidrar med kunskap om folkrätt på uppdragsutbildning - främst inom totalförsvar och beredskapslagstiftning. Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning av ämnet på Försvarshögskolans kurser och program. Här bedrivs forskning om internationella och nationella rättsliga aspekter av militär och civil verksamhet under fred, kris, krig och väpnad konflikt.

Anställningen är placerad vid Centrum för Operativ juridik och Folkrätt (COF) vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Vid COF bedrivs forskning och utbildning inom området internationell och nationell operativjuridik, som bl.a. rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter, rättsliga aspekter på fredsoperationer och krissituationer, nationell rätt med fokus på totalförsvar och krisberedskap samt ansvarsfrågor i militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser främst undervisning i operativ juridik på de militära programmen, både på grund och avancerad nivå. I anställningen ingår också en viss del undervisning på uppdragsutbildningar samt utbildningsrelaterad forskning och analys vid COF i mån av behov samt administrativa uppgifter.

Vem är du
Vi söker dig som har avlagt lägst en kandidatexamen i juridik samt som har erfarenhet av undervisning på högskolenivå, gärna med professionsinriktad fokus. Tidigare arbete vid statlig myndighet inom området är meriterande. Meriterande är även kunskap och erfarenhet av arbete och undervisning i internationell rätt inriktad mot militära operationer och kunskap och erfarenhet av arbete och undervisning i nationell rätt med inriktning mot krisberedskap och totalförsvar. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Utöver ovanstående meriter kommer hänsyn tas till vem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid längst till och med den 14 mars 2021, med möjlighet till förlängning vid behov. Tillträde snarast dock senast 1 januari 2021. Individuell lönesättning tillämpas. Tjänsten är placerad i Stockholm.

Ansökan
Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla meritförteckning samt ett personligt brev med en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen, en kort redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen.

Ansökan ska skrivas på svenska. Märk Din ansökan dnr HF/HR 126/2020

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av
Marika Ericson, centrumchef, tel. 08-553 428 16
Christina Edlund, HR-generalist, Tel. 08-553 427 27

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon: 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2020!

 

Tipul de angajare Angajare temporară mai mică de 3 luni
Angajarea este incheiata 2021-03-14
Tipul de contract de angajare in procente Norma intreaga
Prima zi de lucru 1 januari 2021
Tipul salariului Månadslön
Numarul total de locuri de munca vacante 1
Durata timpului de munca 100%
Oras Stockholm
Judet Stockholms län
Tara Suedia
Număr de referință HF/HR 126/2020
Publicat 3600/1/AM
Termenul limita pentru depunerea cererii 3600/1/AM