Inapoi

Försvarshögskolan söker en forskare i krigsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

På strategiavdelningen bedrivs forskning och utbildning i krigsvetenskap. Strategiavdelningen präglas av mötet mellan civil och militär personal där expertis skapas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera av avdelningens lärare anlitas ofta som experter inom dagsaktuella frågor om strategi och den militära professionen.
Utbildningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på kurser om militärstrategi, militär maktutövning, försvarsplanering, civil-militära relationer och strategifrågor i norra Europa. Kurser som genomförs av lärare vid avdelningen finns inom bl.a. forskarutbildningen i krigsvetenskap, masterprogrammet i politik och krig, officersprogrammet, kandidatprogrammet och det högre officersprogrammet. Forskningen i krigsvetenskap vid avdelningen fokuserar främst på frågor om hur man använder, bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter. Detta inkluderar bl.a. frågor om avskräckning, interaktionen mellan politiska mål och militära medel och metoder, civil-militära relationer, genus och krig samt försvarsplanering.

Arbetsuppgifter

Vi rekryterar en forskare i krigsvetenskap med särskilt fokus på modernt ryskt strategiskt tänkande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt om icke-militära hot och myndighetssamordning. Projektet kommer att genomföras i samverkan med internationella forskare. Arbetsuppgifterna består av primärt av forskning, men en begränsad andel utbildning och administration i ämnet krigsvetenskap kan ingå. Anställningen innebär också relativt omfattande kontakter med de som kommer att nyttja forskningsresultaten.

Krav

  • Doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.
  • Erfarenhet av att samarbeta inom forskning.
  • Skicklighet i självständig krigsvetenskaplig forskning om rysk strategi som visats genom publicering i relevanta väl ansedda tidskrifter och förlag.
  • Skicklighet att kommunicera forskningsresultat till övriga samhället.
  • Språkkunskaper på avancerad nivå i både svenska och engelska.
  • Pedagogisk skicklighet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten är meriterande.                

Anställningen är en visstidsanställning på 60 % längst till och med 2022-12-31 med tillträde enligt överenskommelse. 

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Märk din ansökan med referensnummer HF/HR 130/2021.

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
  • Vidimerat examensbevis på doktorsexamen
  • Personligt brev, max 2 sidor långt
  • Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Chef för Strategiavdelningen, överstelöjtnant Anders B Svensson, anders.b.svensson@fhs.se eller professor Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se. Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Läs mer om krigsvetenskap på https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.html

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2021!

Tipul de angajare Angajare temporară mai mare de 6 luni
Tipul de contract de angajare in procente Fractiune de norma
Prima zi de lucru 2021-12-01
Tipul salariului Månadslön
Numarul total de locuri de munca vacante 1
Durata timpului de munca 60%
Oras Stockholm
Judet Stockholms län
Tara Suedia
Număr de referință HF/HR 130/2021
Publicat 7200/0/AM
Termenul limita pentru depunerea cererii 3600/0/AM