Cofnij

Bibliotekarie med inriktning mot kundtjänst

Högskoleförvaltningen, Avdelningen för högskolebiblioteket

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket stödjer i första hand Försvarshögskolans studenter, lärare och forskare men är även öppet för allmänheten. Verksamheten är förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, filial på Militärhögskolan Karlberg i Solna, samt biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm.

Beskrivning

Anna Lindh-biblioteket har idag 20 engagerade medarbetare och är en avdelning inom Högskoleförvaltningen och består av två sektioner; sektionen för Medier och sektionen för Lärandestöd.

Arbetsuppgifter

Som bibliotekarie kommer du att arbeta i bibliotekets kundtjänst, både på huvudbiblioteket och filialen på Militärhögskolan Karlberg. Utöver detta kommer du att ansvara för samordningen av bibliotekets fjärrlån samt inköp av kurslitteratur till de militära utbildningarna. Samtidigt som du ansvarar för dessa delar kommer du att tillsammans med de andra bibliotekarierna planera och genomföra det löpande dagliga arbetet i biblioteket. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter förekomma.

Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt erfarenhet av arbete inom det vetenskapliga biblioteksområdet. Vidare ser vi att du har minst ett par års erfarenhet av kundtjänstarbete och ett pedagogiskt förhållningssätt gentemot användarna. Vi ser även att du har goda språkfärdigheter, skriftligt och muntligt, i både svenska och engelska.

Eftersom du kommer att ingå i funktionsgrupper vill vi att du ska ha lätt för att samarbeta samt en förmåga att kommunicera ditt arbete till andra på ett enkelt och tydligt sätt. Flexibilitet är nödvändigt då nya arbetsuppgifter kan tillkomma. Slutligen kan du prioritera bland dina arbetsuppgifter och uppnå resultat och uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är ett vikariat med tillträde snarast till 2018-12-31.

Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär att en registerkontroll kommer att genomföras. Du måste vara svensk medborgare.

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av Ulv Mattsson, sektionschef, tfn 08 - 553 425 64 och Lisa Buijsse, HR-specialist, tfn 08-553 4 2684

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S). Tfn växel: 08-553 42 500.

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-22!

Befattningarna är tillsatta: Berit Bergquist och Erika Nordenstam.  

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Etat Pełny / niepełny etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Wynagrodzenie Fast månadslön
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 130/2017
Kontakt
  • Lisa Buijsse, 08-553 426 84
  • Anna-Karin Larsson, +46 8-55342984
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, 08-553 425 00
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
Opublikowane 08.01.2018
Termin ostateczny wysłania podania 22.01.2018