Cofnij

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap (vikariat)

Försvarshögskolan

Anställningen är placerad vid Strategiavdelningen, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har  

 • lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet
 • visats vetenskaplig skicklighet genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom krigsvetenskap (eller motsvarande) som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
 • visat pedagogisk skicklighet genom planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i krigsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
 • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning.

Meriterande är

 • doktorsexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.).
 • relevant erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn.
 • dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen är ett vikariat under pågående rekrytering under perioden 1 februari till och med 31 juli 2022.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” överst eller underst på annonssidan. Märk din ansökan med dnr 172/2021

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Chefen för Strategiavdelningen Anders B Svensson, anders.b.svensson@fhs.se
 • Professor Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se
 • Studierektor, docent Kersti Larsdotter, Kersti.Larsdotter@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.htmlForma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony 3-6 miesięcy
Zatrudnienie zostaje zakończone 2022-07-31
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 2022-02-01
Wynagrodzenie Månadslön
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 172/2021
Opublikowane 07.12.2021
Termin ostateczny wysłania podania 17.12.2021