Cofnij

Postdoktor sökes till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Institutionen för krigsvetenskap söker nu en postdoktor inom rysk krigföring.

Beskrivning

Som postdoktor kommer du att ha självständiga arbetsuppgifter och få möjlighet att utveckla området rysk krigföring. Anställningen är placerad i ämnet krigsvetenskap inom Institutionen för krigsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Du arbetar med forskning inom rysk krigföring. Det inkluderar egen forskning, utveckling och stödjande av forskningsprojekt, att ansöka om forskningsmedel, att organisera och genomföra institutionens forskningsaktiviteter inom området, samt att sprida resultaten vid konferenser och i publikationer, enskilt och i samverkan med övriga projektdeltagare. Du kan också komma att genomföra undervisning inom området.

Kvalifikationskrav

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i relevant ämnesområde. Den sökande bör behärska engelska flytande i tal och skrift för att kunna bidra till områdets utveckling.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.  

Det är meriterande att den sökande har:

  • Dokumenterade forskningsmeriter som visar att du har kunskap i forskning inom området rysk krigföring.
  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet visad genom förmåga att publicera i sakkunniggranskade tidskrifter och vid förlag.
  • Andra publikationer inom området rysk krigföring.
  • Kunskaper i ryska.
  • Officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvars- eller säkerhetssektorn.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ, påbörja och slutföra nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i forskningen och tycker om att samarbeta med andra. 

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet till ytterligare ett år förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Ansökan

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida.

Din ansökan ska innehålla:

Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia av officiella akademiska examina specfikt doktorsexamen.

Försvarshögskolans rekryteringssystem nås genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 254/2023.

Upplysningar

Professor/proprefekt Annick Wibben, annick.wibben@fhs.se.
HR-partner Camilla Sävmarker, camilla.savmarker@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2024! 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Efter överenskommelse
Wynagrodzenie Individuell
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 254/2023
Przedstawiciel związku zawodowego
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Opublikowane 10.01.2024
Termin ostateczny wysłania podania 15.03.2024

Udostępnij