Cofnij

Avdelningschef till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för ledarskap och ledning utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål. Ledarutveckling, kris- och riskhantering samt rekrytering och urval är också områden vi utbildar och forskar i. Medarbetarna undervisar vid masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet.
Ledarskap och ledning är det vetenskapliga studiet av att leda, det vill säga de handlingar som vidtas för att inrikta, samordna resurser och påverka en individ eller en grupp för att nå ett gemensamt mål. Ämnet fokuserar på de individuella, organisatoriska och interorganisatoriska faktorer som bidrar till processen att uppnå gemensamma mål.

Beskrivning

Institutionen för ledarskap och ledning (ILL) är en av fyra ämnesinstitutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen är uppdelad i två avdelningar, en i Stockholm och en i Karlstad och respektive avdelning leds av en avdelningschef.

Institutionen för ledarskap och ledning söker nu en chef för avdelningen i Stockholm och viceprefekt (ämnets militära företrädare).

Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära. Institutionens utbildning bedrivs på grund- och avancerad nivå både inom civila och militära program. Institutionen strävar även efter att inrätta egen forskarutbildning med start 2024, men redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. Inom institutionen finns ett särskilt fokus på forskning inom samverkan i det svenska totalförsvaret, ledning, urval- och rekrytering, ledarskap och arbetsförhållanden, grupprocesser samt frågor som rör organisering. Institutionens forskning och utbildning bygger på god teoretisk grund och har nära koppling till praktiker inom Försvarshögskolans huvudområde; försvar, krishantering och säkerhet. På så sätt bidrar vi med relevant forskning och utbildning för det svenska totalförsvaret.Arbetsuppgifter

Chefen för Stockholmsavdelningen har tidigare även haft uppdrag att vara viceprefekt. Det är möjligt att fördela uppdragen på två individer. Uppdraget som avdelningschef innebär att du är en av två personalansvariga avdelningschefer vid ILL direkt underställd prefekt (institutionschef) och ingående i ILL:s institutionsledning och ämnets ämnesråd.

Du är chef och personalansvarig för ca 25 personer och du ansvarar för avdelningens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

I övrigt deltar du i övergripande planering, samordning och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet FHS delegationsordning.

Du är personalansvarig  inför ILLs prefekt, vilket innebär ett ekonomiskt och administrativt arbete liksom utveckling av kultur och arbetsmiljö. Arbetstiden delas lika mellan ledningsuppgifter och utbildning. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.Vem är du?

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att klara av uppdraget krävs att du utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och mycket god arbetsledningsförmåga. Du har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling samt att kan leda och driva förändringsarbete.

Du har en hög självständighet, är flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har också ett stort intresse för högskoleutbildning och vill bidra till att utveckla ämnet ledarskap och ledning både nationellt och internationellt.

Vi söker dig som har:

 • För militär sökande: OF 4 med genomgången HSU/HOP
 • För civil sökande: doktorsexamen inom ett för Försvarshögskolan relevant ämne
 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare
 • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

 

Meriterande är:

 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare inom högskole- och universitetssektorn
 • Erfarenhet från arbete som chef inom Försvarsmakten på operativ eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.Anställningen

Uppdraget är tidsbegränsat och kan sökas av medarbetare vid Försvarshögskolan och anställda inom Försvarsmakten. Civilt anställda vid Försvarshögskolan får ett tidsbegränsat uppdrag som avdelningschef. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning i tre-fyra år med möjlighet till förlängning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare under förutsättning att Försvarsmakten beviljar tjänstledighet. Uppdraget som viceprefekt är även det på tre år.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 112/2023.

 

Upplysningar

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Pär Daléus, prefekt, par.daleus@fhs.se
 • Ingemar Bengtsson, avdelningschef och viceprefekt, ingemar.bengtsson@fhs.se

Fackliga företrädare är Johan Österberg (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2023.Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny HF/HR 112/2023
Kontakt
 • Pär Daléus, 08-55342500
 • Sara Borgvall, +46855342500
Przedstawiciel związku zawodowego
 • Johan Österberg, SACO-S, 08-55342500
 • Anders Oltorp, OFR/O, 08-55342500
 • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-55342500
Opublikowane 02.05.2023
Termin ostateczny wysłania podania 22.05.2023

Udostępnij