Tilbake

Senior kurssamordnare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ny vision och strategi för lärosätet håller på att implementeras. I korthet innebär det att dagens två institutioner kommer att bli fyra, ämnesbärande institutioner.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samlar Försvarshögskolans unika kompetenser och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet. Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och CATS (centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Här finns också forskning i projektform. Centret samlar medarbetare med lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet. Inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor erbjuds utbildning, analysstöd och övningar som stärker det svenska totalförsvaret.

Enheten för uppdragsutbildning bildades 2018 i sin nuvarande form och där arbetar cirka femton personer med olika kompetenser i olika program som jobbar integrerat. Verksamheten bedrevs tidigare av Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) och har sitt ursprung i den ursprungliga Försvarshögskolan (1952).

Försvarshögskolan söker en Senior Kurssamordnare för Omvärldsanalys

Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där utbildning står i fokus. Vid CTSS är vi ett team med många olika kompetenser och som möter våra partners inom ramen för olika aktiviteter såsom kurser, utbildningar, workshops, övningar, spel mm. Det är en oerhört dynamisk miljö där det senaste inom forskning och beprövad erfarenhet möts och synergier uppstår.  

CTSS bidrar till att utveckla förmågan i totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Målgruppen är främst chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. I utbildningarna som vi genomför används flexibelt lärande som pedagogisk grundsyn med blandade aktiviteter i form av distansutbildningar, föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar, spel mm för att omsätta och använda kunskap i sitt sammanhang. Vi sammanför forskare och praktiker tillsammans i kursen och med våra kursdeltagares kunskaper in i den utbildningssituationen så blir det en härlig dynamik. Enheten för uppdragsutbildning bildades 2018 i sin nuvarande form och där arbetar cirka tjugo personer med olika kompetenser i olika program som jobbar integrerat. Verksamheten bedrevs tidigare av Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) och har sitt ursprung i den ursprungliga Försvarshögskolan (1952).

Arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och implementera omvärldsanalys som ett arbetsområde inom befintliga program i såväl CTSS portfölj som i övrigt i FHS verksamhet. Du ska också skapa förutsättningar för egen utbildningsverksamhet inom området. Som senior kurssamordnare förväntas du kunna gå in och stödja olika komplexa utbildningsmoment och där din kompetens och auktoritet kommer till nytta. Du ska kunna planera, genomföra utbildning i olika former men också leda uppföljning av densamma.

Du kommer att vara ansvarig för att utbildningsmål och syfte nås och i det leda såväl personal som att ansvara för ekonomin inom utbildningar. Du förväntas även att leda och/eller deltaga i vissa mer utmanande och svåra moment under en utbildning där en tematisering sker i form av spel, övningar, s.k. Table-tops eller övningar. Här kommer din gedigna kunskap och erfarenhet inom totalförsvaret och krisberedskapen till sin rätta och där du med din auktoritet och kompetens utvecklar deltagarna.

Du förväntas interagera med övriga program inom enheten men också med övrig verksamhet inom skolan och även med våra externa partners, föra dialoger om deras kommande utbildningsbehov i syfte att vi ska kunna leverera relevant och målinriktad utbildning till dem.

Med hänsyn till din erfarenhet så förväntas du också att vara en mentor för yngre kollegor i enheten men också för de vi utbildar och stödjer.

Vem är du?
Då arbetsområdet är under införande i vår befintliga utbildningsverksamhet men också påräknas att vara en kommande utökad del av vår utbildningsportfölj så behöver du vara en auktoritet inom omvärldsanalys. Du ska också ha en förmåga att kunna implementera omvärldsanalys i olika kontexter inom planering, genomförande och uppföljning. Vi söker dig som har en gedigen arbetslivserfarenhet från relevant offentlig sektor och/eller näringslivet kopplat till nationell och gärna internationell Totalförsvar (motsvarande) och krishantering där du aktivt deltagit i att utöva både operativ och strategisk ledning.

Du ska vidare ha en gedigen kunskap och erfarenhet kring omvärldsanalys och hur det används inom ramen för strategisk ledning med tillhörande beslutsfattning. Du ska härvid ha en bred erfarenhet av hur omvärldsanalys kopplas till ledning och beslutsfattning på främst den strategiska nivån.

Meriterande är om du har en erfarenhet från arbete i någon ledande roll inom central myndighet motsvarande men också regional nivå eller privata näringslivet motsvarande. Du ska därför ha en bred erfarenhet i att samverka med externa aktörer på myndighetsnivå motsvarande.

Meriterande är vidare om du har ansvarat för utbildning inom vårt utbildningsområde men också aktivt kan bidraga till pedagogisk innovation. Du har ett mycket väl etablerat nätverk inom kris- och säkerhetssektorn och när folk nämner ditt namn så är du såväl känd inom sektorn och uppfattas som en auktoritet.

Du har en relevant utbildning för arbetet och har därefter skaffat dig en kunskap och erfarenhet via de olika uppdrag du haft. Du ska ha en ”kort startsträcka” vilket innebär för oss, att du ska kunna direkt bidraga i utbildning som för oss är nära förestående. Du ska också trivas i utbildningsrollen och vara trygg i att utbilda andra personer där vi ibland har stor kvantitet men även kvalitativt svåra roller.

För att kunna bidra i utbildningen så krävs även en bred kunskapsgrund och ett omvärldsintresse i/för sektorns utveckling. Du är prestigelös och gilla att jobba i team men samtidigt vara bekväm med att driva egna projekt.

Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.  Du arbetar resultatorienterat, kan och vill samverka, tar ansvar för ditt arbete och har förmåga att hålla koll på såväl detaljer som helhetsperspektivet. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera sitt arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är en 50 % deltids tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Svenskt medborgarskap krävs då befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Ansökan skickas via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR XXX. Skicka in den ansökan senast den 01 Oktober-2021.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Upplysningar om befattningen lämnas av Chefen Utbildningsenheten vid CTSS, Jan Eldeblad, 070-3027642 eller HR-partner Ellen Strömbäck 070-8714753.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) och Anders Oltorp (OFR/O). Telefon växel: 08-553 42 500.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 2021-11-01
Lønn Månadslön
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer HF/HR 128/2021
Publisert 01.10.2021
Søknadsfrist 11.10.2021