Terug

Intresseanmälan för uppdrag som Vicerektor

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarshögskolan söker nu en vicerektor för officersutbildning och den militära professionens utveckling

Arbetsuppgifter

Vicerektor för officersutbildning och den militära professionens utveckling är en central och strategisk del av Försvarshögskolans verksamhet och ledning och är högskolans högsta militära företrädare. Vicerektor har ett övergripande ansvar för dialog och samverkan med Försvarsmakten och är efter rektor högskolans främsta företrädare gentemot Försvarsmakten i ett flertal sammanhang. Arbetet som vicerektor innefattar bland annat, att under ledning av rektor leda den strategiska utvecklingen av utbildningar och program samt delta i viss utbildning. Vicerektor är också den militära professionens främste företrädare vid Försvarshögskolan och ansvarar för att utveckla och säkerställa professionsperspektivet i officersutbildningarna samt utgöra övningsledare vid större övningar. Vicerektor rapporterar till rektor och ingår i rektors ledningsgrupp. 

Vem är du?

Givet Försvarshögskolans uppdrag och arbete och vicerektorsfunktionens strategiska arbete, krävs kompetens inom strategi och ledning på lägst Försvarsmaktens nivå sex, dvs. brigadgeneral, flottiljamiral eller högre.

Du har ett uttalat intresse för Försvarshögskolans uppdrag och arbete, särskilt inom områdena utbildning och samverkan, och kan bidra till högskolans pågående strategiska arbete.

Du är en förebild för både personal och studenter, öppen, drivande och vill aktivt bidra till Försvarshögskolans utveckling i enlighet med vision och strategi 2030.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen 

En förutsättning för anställning är att du har en pågående tillsvidareanställning i svenska Försvarsmakten. Den formella anställningen är som militär lärare med uppdrag som vicerektor. Befattningen innebär en bemanning med stöd av centralt kollektivavtal till FHS i fyra år. 

Befattningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585). En förutsättning för anställning är därmed svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning.

Intresseanmälan lämnas till chefsutvecklingsenheten (CPUS) i Försvarsmakten eller skickas in via denna annons på vår karriärsida. Märk Din intresseanmälan dnr HF/HR 136/2022. 

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Rektor Robert Egnell och HR-chef Nike Gårdinger. 

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (Saco-S), och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Alla nås via högskolans växel telefon växel 08-553 425 00.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 12 juni 2022!Dienstverband Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding 220701
Salaris Månadslön
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer HF/HR 136/2022
Gepubliceerd 30-05-2022
Uiterste datum 12-06-2022