Terug

IKT-koordinator till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket bildades den 1 augusti 2005 genom en sammanslagning av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets tidigare bibliotek. Biblioteket stödjer i första hand Försvarshögskolans studenter, lärare och forskare men är även öppet för allmänheten. Framtiden för biblioteket innebär spännande utmaningar på flera områden såsom forskningsstöd, utveckling av den fysiska studie- och forskningsmiljön samt satsningar på att göra våra samlingar och digitala resurser alltmer öppna och lättillgängliga.
Anna Lindh-biblioteket har sin verksamhet förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, filial på Militärhögskolan Karlberg i Solna, samt biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm.

Anna Lindh-biblioteket är en avdelning inom Högskoleförvaltningen och består av två sektioner; sektionen för Vetenskaplig informationsförsörjning och sektionen för IKT-pedagogiskt stöd.

Anställningen är placerad vid högskoleförvaltningen, sektionen IKT-pedagogiskt stöd på Anna Lindh-biblioteket i Stockholm

Arbetsuppgifter

Som IKT-koordinator kommer du huvudsakligen arbeta med att utveckla högskolans pedagogiska verksamhet inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv. Du kommer utifrån konceptet effektkedjor arbeta med att samordna IKT-teamets arbete och driva projekt med syfte att utveckla Försvarshögskolans IKT-pedagogiska stöd till lärare och studenter.

I utvecklingsarbetet ingår att följa utvecklingen samt driva projekt inom Artificiell Intelligens (AI) i syfte att ta vara på de möjligheter och hantera de utmaningar som ny teknik innebär för lärosätets utbildning och forskning.

Du kommer även arbeta med att implementera infrastruktur för att stödja framtagandet av utbildning riktad mot det livslånga lärandet.

Arbetet är utåtriktat och bygger på samarbete med lärare, forskare och studenter samt medverkande inom olika projekt, internt och externt.

Vem söker vi?  

Vi söker dig som har:

 • Genomförd forskarutbildning
 • Erfarenhet av att stödja framtagandet av digitala utbildningar riktade mot livslångt lärande
 • Erfarenhet av att leda projekt inom AI för utbildning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är:

 • Erfarenhet av utvecklade ledarskap som koncept
 • Erfarenhet av att arbeta med effektkedjor som modell för planering och uppföljning


Som person är du systematisk i ditt sätt att planera och genomföra ditt och teamets arbete. Du är drivande och orädd. Vidare har du en god förmåga att se hur digitala verktyg kan användas för att maxa lärandet. Du är intresserad av omvärldsbevakning och har ett brett kontaktnät inom utbildningsområdet. Du har en tydligt formulerad pedagogisk grundsyn som du tar avstamp ifrån i ditt arbete.

Vi ser även att du har intresse för verksamheten i ett akademiskt bibliotek, då IKT-stödet är placerat inom och samverkar nära med högskolebibliotekets verksamhet.

Du trivs med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Du är närvarande och aktiv för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Du delar med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 38/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast 24 februari.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Anna-Karin Larsson, sektionschef IKT-pedagogiskt stöd, anna-karin.larsson@fhs.se
 • Amanda Beuthan, HR-partner, amanda.beuthan@fhs.se 

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum Enligt överenskommelse
Salaris Månadslön
Aantal posities 1
Uren 100 %
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer HF/HR 38/2024
Contact
 • Anna-Karin Larsson, anna-karin.larsson@fhs.se
 • Amanda Beuthan, amanda.beuthan@fhs.se
Vakbondsvertegenwoordiger
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Gepubliceerd 02-02-2024
Uiterste datum 24-02-2024

Links delen