Terug

Adjungerad professor i ledarskap och ledning med inriktning mot ledning och samverkan- Christian Uhr

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

 

 Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Salaris Individuell lön
Aantal posities 1
Uren 100
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer HF/HR 185/2023
Vakbondsvertegenwoordiger
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Gepubliceerd 19-12-2023
Uiterste datum 31-12-2023

Links delen