Terug

Försvarshögskolan söker en bibliotekarie

Högskoleförvaltningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket bildades den 1 augusti 2005 genom en sammanslagning av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets tidigare bibliotek. Biblioteket stödjer i första hand Försvarshögskolans studenter, lärare och forskare men är även öppet för allmänheten. Framtiden för biblioteket innebär spännande utmaningar på flera områden såsom forskningsstöd, utveckling av den fysiska studie- och forskningsmiljön samt satsningar på att göra våra samlingar och digitala resurser alltmer öppna och lättillgängliga.
Anna Lindh-biblioteket har sin verksamhet förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, filial på Militärhögskolan Karlberg i Solna, samt biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm.

Anna Lindh-biblioteket är en avdelning inom Högskoleförvaltningen och består av två sektioner; sektionen för Vetenskaplig informationsförsörjning och sektionen för IKT-pedagogiskt stöd.

Anställningen är placerad vid sektionen för Vetenskaplig informationsförsörjning i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta i bibliotekets informationstjänst med att stödja studerande i deras utveckling av informationskompetens, under studierna och professionsinriktat. Informationstjänsten har idag team-bemanning och arbetar med att stödja studenterna där de befinner sig, det innebär att du kommer arbeta med stöd i det fysiska och det digitala rummet. Därtill kommer du också arbeta med inköp av fysiskt och digital kurslitteratur tillsammans med kollegor i teamet.

Vem är du

Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande och som är i början av din karriär inom området. Arbetet på biblioteket är utåtriktat och bygger på ett konstruktivt samarbete med lärare, forskare och studenter, det är därför en förutsättning att du kommunicerar väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Biblioteket arbetar med att kontinuerligt utveckla verksamheten med användarens perspektiv i fokus, det är därför meriterande om du är intresserad av User Experience (UX)-metod eller tjänstedesign. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i ett akademiskt bibliotek.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett systematiskt arbetssätt, är pedagogiskt kreativ och har god förmåga att samarbeta med andra, samt en vilja till kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid upp till ett år.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 175/2022. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 21 september.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum Enligt överenskommelse
Salaris Månadslön
Aantal posities 1
Uren 100 %
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer HF/HR 175/2022
Contact
  • Catrin Mårdell, catrin.mardell@fhs.se
  • Amanda Beuthan, amanda.beuthan@fhs.se
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-55342500
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-55342500
  • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-55342500
Gepubliceerd 19-08-2022
Uiterste datum 21-09-2022

Links delen