Tillbaka

Universitetslektorer i statsvetenskap med inriktning mot krishantering

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Statsvetenskapliga avdelningen vid Institutionen för statsvetenskap och juridik (ISJ) bedriver statsvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena säkerhetspolitik och krishantering. Avdelningens medarbetare undervisar i ett brett spektrum av ämnen inom statsvetenskap på på grund, avancerad och forskarnivå. Vi bidrar också med undervisning och kompetens inom annan civil och militär utbildning. Dessutom bedrivs både anslags- och uppdragsfinansierad forskning.

Anställningen är placerad på den statsvetenskapliga avdelningen vid FHS i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Utöver allmän undervisning, forskning och administration inom ämnet, avser anställningen även deltagande i och vidareutvecklande av den statsvetenskapliga forskningsmiljön.

Den utlysta tjänsten avser att täcka behovet av forskning- och utbildning inom området krishantering.

Vi söker dig som har doktorerat i statsvetenskap (eller närliggande ämne), och fokuserat din forskning kring politik och förvaltning, nationell eller jämförande politik, politisk psykologi, och/eller politisk kommunikation, eller med ett särskilt intresse för krishanteringsfrågor. 

Allmänna krav för lärare

En lärare vid FHS ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1-nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet, och har avlagt relevant doktorsexamen.  Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor gäller den grad av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom statsvetenskap (eller motsvarande) Särskilt meriterande är forskning om politik och förvaltning, nationell eller jämförande politik, politisk psykologi, och/eller politisk kommunikation, med ett särskilt intresse för krishanteringsfrågor.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i statsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

FHS eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap/aktiv fritid.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön, då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom statsvetenskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Ansvarig rekryteringshandläggare kommer att meddela till vem och vart du skickar in dessa. Försök att ladda upp alla dina handlingar digitalt för att underlätta för sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 234/2022.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Välkommen med din ansökan senast den 14 Januari 2023!

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolans hemsida:

https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html 

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Prefekt Eva-Karin Gardell, eva-karin.gardell@fhs.se
Pro-prefekt Linus Hagström, linus.hagstrom@fhs.se 
HR-partner Louise Hasslev, louise.hasslev@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 234/2022
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2023-01-14

Dela länkar