Tillbaka

Universitetsadjunkt i operativ juridik och folkrätt till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Ämnet operativ juridik och folkrätt är under stark utveckling och vår forsknings- och utbildningsmiljö behöver växa och därför söker vi nu minst en universitetsadjunkt i operativ juridik och folkrätt. 

Beskrivning av ämnesområdet

Anställningen är placerad vid institutionen för statsvetenskap och juridik på centrum för operativ juridik och folkrätt (COF). Här arbetar idag ca 11 medarbetare, både militära och civila, som forskar och utbildar inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt som är den vetenskapliga disciplin som fokuserar på internationella och nationella regelverk för försvar, krishantering och säkerhet. I fokus för vår verksamhet inom internationell rätt står den internationella rättens regleringar av våldsanvändning (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), fredsoperationer, mänskliga rättigheters tillämpning under väpnad konflikt i fredsoperationer och vid kris, samt ansvarsfrågor kopplade till (militära och andra) krishanteringsoperationer. I nationell rätt kopplas vår verksamhet till juridiska aspekter på krisberedskap och totalförsvar. I nationell rätt fokuserar vi främst på offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt och förvaltningsrätt inriktad mot reglerna för kris, krig och krigsfara, fullmaktslagstiftning och lagstiftning som styr det militära och civila försvarets arbete i fred, kris och krig. Vi arbetar ofta komparativt och utforskar svensk implementering av folkrättsliga regler inom våra områden. Vi arbetar inom både internationell och nationell rätt med frågor om t.ex. rättsstaten och rättighetsfrågor kopplat till undantagstillstånd, regleringar av högteknologisk krigföring, säkerhetsskydd, underrättelsefrågor, cybersäkerhet och cyberförsvar.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara undervisning i operativ juridik och folkrätt på de militära programmen och på de civila kurserna, både på grund och avancerad nivå. Du kommer även att arbeta med uppdragsutbildning och analysuppdrag som riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner och företag med uppgifter inom krisberedskap och totalförsvar. Även administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna.

Vem söker vi? 

Vi söker dig som har lägst en kandidatexamen i juridik samt erfarenhet av undervisning.

Vi ser gärna att du har militär bakgrund som officer eller reservofficer eller som civilanställd i Försvarsmakten och/eller professionsinriktad undervisningserfarenhet, erfarenhet från arbete vid statliga myndigheter inom säkerhetssektorn, vid Regeringskansliet, och/eller erfarenhet från internationella militära, polisiära eller civila operationer. COF har engelska som främsta arbetsspråk och vi ser det därför som nödvändigt att Du behärskar att arbeta på engelska såväl som på svenska i undervisning och forskning. 

Meriterande är kunskap och erfarenhet från arbete i krisberedskapssystemet och totalförsvarets organisationer och med lagstiftningen som styr deras verksamhet. 

Meriterande är vidare erfarenhet från arbete och undervisning i internationell och nationell rätt inriktad mot militära och/eller civila operationer, liksom från administration vid högskola och/eller universitet. 

Utöver ovanstående meriter kommer hänsyn tas till vem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt och av vårt centrum för operativ juridik och folkrätt. 

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Ansökan 

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 276/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 15 januari 2024

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 276/2023
Publicerat 2023-12-04
Sista ansökningsdag 2024-01-15

Dela länkar