Tillbaka

Lektor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Försvarshögskolan (FHS) söker en universitetslektorStatsvetenskap med inriktning Säkerhetspolitik & Strategi 

Statsvetenskapliga avdelningen vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) bedriver forskning och utbildning inom säkerhetspolitik och strategi samt inom krishantering och internationell samverkan. Avdelningens medarbetare undervisar främst på de statsvetenskapliga kurserna och programmen, från kandidat till forskarnivå. De bidrar även med undervisning och kompetens på övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställd av såväl offentliga som privata aktörer. Därutöver bedrivs såväl anslags- som uppdragsfinansierad forskning. Anställningen är placerad på den statsvetenskapliga avdelningen vid FHS i Stockholm. 

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet, med särskilt fokus på USA:s, västeuropeiska staters och kollektiva aktörers säkerhetspolitik. Miljön är i huvudsak finansierad som uppdragsforskning. 

Allmänna krav för lärare

En lärare vid FHS ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. 

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas
  • vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning

Erfarenhet av forskning om USA:s, västeuropeiska staters och/eller kollektiva aktörers säkerhetspolitik är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. 

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

FHS eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. 

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 6/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Avdelningschef docent Dan Hansén, dan.hansen@fhs.se
  • Sektionschef docent Håkan Edström, hakan.edstrom@fhs.se
  • HR-generalist Kia Vejdegren, kia.vejdegren@fhs.se

Fackliga företrädare är Fredrik Fors (Saco-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). 

Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2020!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 6/2020
Publicerat 2020-03-27
Sista ansökningsdag 2020-05-08