Tillbaka

Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs också uppdragsutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar.

Försvarshögskolan söker universitetslektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden, placering Karlstad

Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på förmågan att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden hör ledarskap i både direkt och indirekt form, vilka belyses från ett individuellt, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.

Ledarskapsavdelningen finns i både Karlstad och Stockholm och är en del av Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL). Anställningen är placerad vid Ledarskapsavdelningens sektion i Karlstad som har cirka 25 medarbetare som utbildar och forskar främst inom ledarutveckling, rekrytering och urval samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. I utbildning ingår undervisning och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination samt uppföljning och utvärdering av utbildning. I forskning ingår att planera, bedriva och leda forskning, att bidra till forskningens finansiering samt att informera nationellt och internationellt om egen forskning. I administrativt arbete ingår främst kursadministration, akademiska förtroendeuppdrag och högskoleutveckling. I tjänsten ingår också att bidra till att utveckla ämnet ledarskap under påfrestande förhållande och att medverka i utvecklingen av institutionen som forskningsmiljö. Dessutom ingår samverkan med det omgivande samhället.

Forskning, undervisning och handledning sker inom såväl civila som militära utbildningar.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständigt forskningsarbete av god kvalitet inom ämnet ledarskap (kan vara vidare än enbart ledarskap under påfrestande förhållanden) med bakgrund i exempelvis pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom för tjänsten relevanta ämnen (se ovan). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Det är dessutom meriterande med:

  • Erfarenhet av praktiknära forskning.
  • Kunskap om den militära domänen och/eller kunskap om den civila krishanteringsdomänen.
  • Erfarenhet av utbildning inom ämnet ledarskap.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 4/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Sektionschef Claes Wallenius; 0708-70 74 31; claes.wallenius@fhs.se
HR generalist Kia Vejdegren: kia.vejdegren@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast 20 maj 2020!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 4/2020
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-05-20