Tillbaka

Lektor i krigsvetenskap med inriktning logistik och försörjningskedjor

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap ett huvudämne i den militära utbildningen men också i civila program. Krigsvetenskap omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Logistik och försörjningskedjor studerar skapande och vidmakthållande av militära resurser. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, samt uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på logistik och försörjningskedjor för totalförsvarets behov. Inledningsvis kommer befattningen att ingå i bemanningen av ett större forskningsprojekt inom inriktningen. I arbetsuppgifterna ingår förutom att bedriva forskning även undervisning och deltagande i andra moment inom Försvarshögskolans program och kurser, att söka forskningsmedel, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling och utveckling av forskningsområdet. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, MSB, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet samt med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömning om en utländsk examen kan anses motsvara en svensk examen görs i varje enskilt fall.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning av god kvalitet inom logistik och försörjningskedjor (SCM).
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
  • Kunskaper om den militära miljön, och då med ett brett perspektiv som bland annat omfattar förbandsverksamhet, ledning och utbildning, främst inom logistik och materielförsörjning samt om svensk försvarsindustri.

Meriterande är att kunna visa på planering och ledning av forskning samt erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med närstående ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämne ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper så som samarbetsförmåga flexibilitet och självständighet, vilket krävs för att fullfölja anställningen väl.

Anställningen

Anställningen är placerad på Avdelningen för Funktioner och Perspektiv, vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) i Stockholm. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan se - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med den mall, Mall för läraransökan, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna bifogas ansökan i rekryteringssystemet.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 123/2021.

Välkommen med din ansökan senast den 31/3 2022!

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 123/2021
Facklig företrädare
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-553 425 00
Publicerat 2022-02-07
Sista ansökningsdag 2022-03-31