Tillbaka

Doktorand i försvarssystem med särskilt fokus på förmågeutveckling och försvarsinnovation till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.html

Institutionen för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Försvarshögskolan utlyser härmed minst en anställning som doktorand i försvarssystem, placering vid institutionen för försvarssystem i Stockholm.

Ämnet försvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet.

I ämnet försvarssystem är utgångspunkten att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Ämnet är en vidareutveckling av ämnet militärteknik.

Forskningsområde

Tjänsten riktar sig mot området försvarssystem med särskilt fokus på förmågeutveckling och försvarsinnovation. Området representerar en befintlig forskningsinriktning vid institutionen.

En inriktning mot förmågeutveckling och försvarsinnovation är ett mångfacetterat område relaterat till både militära och samhälleliga aspekter av försvar. En sådan inriktning kan innefatta, men är inte begränsad till:

  • Managementrelaterade frågor som innovationsledning, materielledning och förmågeledning.
  • Teknikrelaterade frågor som systems engineering, forsknings- och utvecklingsmetoder och försvarslogistik.

Utveckling av förmågeutveckling och försvarsinnovation kan ta sin utgångspunkt från forskning som utförs i relation till militära, civila, industriella eller kommersiella aspekter.

Sökanden ska skriva en preliminär forskningsplan som relaterar till området förmågeutveckling och försvarsinnovation.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning (preliminär forskningsplan), ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i engelska i tal och skrift.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning (preliminär forskningsplan), ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i engelska i tal och skrift.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget.

För den här tjänsten kan den sökande vara verksam som officer (lägst OF 2) inom den svenska försvarsmakten. Vi söker den officer som efter genomförd forskarutbildning har en ambition att fortsatt vara verksam inom akademin och Försvarsmakten. Som officer anställs du i så fall, vid beviljad tjänstledighet, av Försvarshögskolan med bibehållen lön.

Då Försvarshögskolan inte har rättigheter att utfärda examen på forskarnivå i ämnet försvarssystem förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner. Ämnet försvarssystem har pågående doktorandsamarbeten med Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Lunds Tekniska Högskola, Stockholms universitet, men även andra lärosäten är möjliga. Det innebär att doktorander bedriver sin forskarutbildning vid, och har sin dagliga verksamhet förlagd till, Försvarshögskolan men genomgår sin utbildning inom ramen för antagande lärosätes examinationsrättigheter. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå,

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet varierar mellan lärosäten.

Anställningen kan i vissa fall vara placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Prefekt Institutionen för försvarssystem, stefan.silfverskiold@fhs.se

Ämnesrådets ordförande i försvarssystem, hans.liwang@fhs.se

Samtliga nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Ö 436/2023
Facklig företrädare
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-21
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Dela länkar