Tillbaka

Universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Anställningsnämnden

Försvarshögskolan söker nu en universitetslektor i krigsveten­skap med inriktning spelbaserat lärande med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildnings­nivå) på de civila och militära programmen. Kopplat till nämnda lektorstjänst bedrivs forskning kring spelbaserat lärande och användning av spel inom militära professioner, där institutionen tillhandahåller spel för användning i militär utbildning. Forskningen sker i nära samarbete med officersutbildning och ämnets egen spelutveckling. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar att leda, planera och bedriva forskning inom ämnet med särskilt fokus på spelbaserat lärande och användning av spel inom den militära utbildningen. Vidare ingår att söka egna forskningsmedel, bidra till pedagogisk utveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Arbetet inkluderar undervisning på svenska och engelska på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning, samt handledning av studenter och doktorander inom institutionens olika utbildningar. Inom ramen för anställningen ingår också kursdesign, kursansvar, planering och deltagande i spelbaserad undervisning, examination, kursadministration och akademiska förtroendeuppdrag.

Som universitetslektor i krigsvetenskap följer du och bidrar till utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Du delar även med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet visad genom förmåga till självständig forskning (inklusive planering och ledning) av hög kvalitet inom krigsvetenskap eller motsvarande som är relevant för krigsspelsområdet. Detta innefattar sådant som forskning kring pedagogiska och/eller analytiska spel, alternativt andra praktiknära utbildningsmoment i högre utbildning, såsom simuleringar eller övningar. Detta ska ha gjorts genom publicering i väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Pedagogisk skicklighet, visat genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Det är av hög betydelse att den sökande har:

  • Professionell erfarenhet av användning och/eller utveckling av krigsspel.
  • Erfarenhet av arbete eller samarbeten inom försvarssektorn.
  • Erfarenhet av högskoleadministrativa uppgifter.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaperna som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning inom ämnesområdet ser FHS gärna kvinnor som sökande till denna anställning.

Om anställningen

Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid.

Denna anställning regleras av högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.

HÄR kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan se - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Ansökan görs med fördel helt på engelska, eftersom engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt Försvarshögskolans CV-mall för anställning av lärare mall.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Ansvarig rekryteringshandläggare kommer att meddela till vem och vart du skickar in dessa.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 146/2023

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2023!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 146/2023
Facklig företrädare
  • OFR/O, OFR/O@fhs.se
  • SACO, saco@fhs.se
  • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publicerat 2023-06-12
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Dela länkar