Retour

Postdoktor i krigsvetenskap med inriktning försvarslogistik och försörjningskedjor

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Anställningen är placerad på Sektionen för operativa funktioner vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Projektbeskrivning

Anställningen avser forskning (min 80 %) och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på logistik och försörjningskedjor. Forskningen genomförs inom ramen för forskningsprojektet Focus, som är ett samverkansprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar organisation av forskningsaktiviteter samt spridning av resultaten vid konferenser och i publikationer i samverkan med övriga projektdeltagare. Inom forskningsprojektet ingår djupintervjuer som genomförs på svenska.

I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i andra moment inom ramen för Försvarshögskolans militära program, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling främst inom delområdet. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra myndigheter, företag, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Försvarshögskolan.

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

  • Doktorsexamen inom området logistik/supply chain management,
  • Doktorsexamen inom annat område inom ämnet krigsvetenskap,
  • Doktorsexamen inom annat ämne

Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en gedigen kunskap i ämnet krigsvetenskap med inriktning mot försvarslogistik och försörjningskedjor.

Den sökande ska behärska svenska flytande i tal och skrift för att kunna genomföra viktiga delar inom forskningsprojektet.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Vi välkomnar även ansökningar från de som är planerade att disputera under hösten 2021/vintern 2022.

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
  • Ansökan ska innehålla en forskningsplan omfattande två år
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia av officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 124/2021.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, HF/HR 124/2021.

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Type d\'emploi Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Snarast
Type de salaire Individuell
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100 %
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence HF/HR 124/2021
Syndiqué
  • Ronnie Hjorth, SACO, 08-553 425 00
  • Anders Oltorp, OFR/O, 08-553 425 00
  • Christian Friman, OFR/S, Försvarsförbundet, 08-553 425 00
Publié 30/09/2021
Dernier délai de dépôt de candidature 29/10/2021