Retour

Militär lärare till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för funktioner och perspektiv

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Du kommer delta i undervisning inom programmen för officersutbildningar och ingå i lärarlag inom ämnet krigsvetenskap. Du förväntas ha erfarenhet och praktiska kunskaper om någon av följande inriktningar, underrrättelsetjänst, cyber, specialförbands operationer och operativ planering.

Kvalifikationskrav

Akademisk examen: Militära Chefsprogrammet, Högre Chefs Utbildning, Högre Officersutbildning, Reservofficersutbildning eller motsvarande internationell officersutbildning.

Erfarenheter från arbete i Natostab är meriterande.

Civil utbildning på avancerad/doktorsnivå är meriterande.

Den sökande ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift för att kunna bidra till områdets utveckling, samt delta undervisningen vid FHS. 

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i forskning och undervisning och tycker om att samarbeta med andra. 

Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

 • Akademisk examen 
 • Beprövade erfarenheter inom ovan nämnt område,
 • Erfarenheter från arbete i Natostab
 • Civil utbildning på avancerad/doktorsnivå
 • Personliga kompetenser

Anställningen

Anställningen är en tillsvidare anställning på deltid 30-50% enligt överenskommelse. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. 

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen. 

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

 • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
 • CV
 • Kopia av officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 289/2023.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Kristina Kihlström (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). 

Välkommen med din ansökan senast den 22 Januari 2024! 

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps partiel
Premier jour de travail Efter överenskommelse
Type de salaire Individuell
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 30-50 %
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence HF/HR 289/2023
Syndiqué
 • OFR/O, OFR/O@fhs.se
 • SACO, saco@fhs.se
 • OFR/S, OFR/S@fhs.se
Publié 22/12/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 22/01/2024

Partager des liens