Retour

IKT-pedagog med inriktning interaktionsdesign till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket bildades den 1 augusti 2005 genom en sammanslagning av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets tidigare bibliotek. Biblioteket stödjer i första hand Försvarshögskolans studenter, lärare och forskare men är även öppet för allmänheten. Framtiden för biblioteket innebär spännande utmaningar på flera områden såsom forskningsstöd, utveckling av den fysiska studie- och forskningsmiljön samt satsningar på att göra våra samlingar och digitala resurser alltmer öppna och lättillgängliga.
Anna Lindh-biblioteket har sin verksamhet förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, filial på Militärhögskolan Karlberg i Solna, samt biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm.

Anna Lindh-biblioteket är en avdelning inom Högskoleförvaltningen och består av två sektioner; sektionen för Vetenskaplig informationsförsörjning och sektionen för IKT-pedagogiskt stöd.

Anställningen är placerad vid Anna Lindh-biblioteket, IKT-pedagogiskt stöd i Stockholm. 

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen arbeta med att utveckla högskoleförvaltningens stöd till studenter, forskare, lärare och personal utifrån User Experience (UX). Det innebär att du med hjälp av olika UX-metoder tar fram underlag som beskriver hur studenter, lärare, forskare och personal upplever det stöd de får och utifrån underlaget föreslår hur stödet kan utvecklas. Du kommer vidare arbeta med utveckling av Anna Lindh-bibliotekets fysiska och digitala biblioteksverksamhet samt med hjälp av interaktionsdesign förbättra upplevelsen för studenter och lärare när digitala verktyg används inom distansutbildning.

Arbetet är utåtriktat och bygger på ett konstruktivt samarbete med studenter, lärare, forskare och personal. Du kommer att arbeta på huvudbiblioteket på Drottning Kristinas väg.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har:

  • Examen inom data och systemvetenskap med inriktning mot interaktionsdesign.
  • Erfarenhet av IKT-pedagogiskt arbete inom högskolesektorn.
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Meriterande är:

  • Erfarenhet av arbete inom ett högskolebibliotek.
  • Erfarenhet av UX-arbete. från högskolesektorn.

Som person är du tekniskt och pedagogiskt nyfiken, digitalt kreativ, entusiasmerande samt intresserad av hur användarens perspektiv kan användas för att utveckla verksamheten. Vi ser även att du har intresse för verksamheten i ett akademiskt bibliotek, då IKT-stödet är placerat inom och samverkar nära med högskolebibliotekets verksamhet. Du kommunicerar väl både svenska och på engelska då du kommer arbeta med studenter, lärare och personal både på svenska och på engelska.

Vi vill att du ska trivas med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Vi tycker därför det är viktigt att du är närvarande digitalt och på den plats arbetsuppgifterna bäst utförs. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och skapar förutsättningar för att du ska kunna bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Om anställningen

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid till och med 2024-12-31

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse men som senast 2024-01-01

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 245/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2023-11-29. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Anna-Karin Larsson, sektionschef IKT-pedagogiskt stöd, tfn 0729-63 63
  • HR-partner, Amanda.Beuthan@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

#LI-DNI

Type d'emploi Contrat de durée déterminée 3 à 6 mois
Le contrat est terminé 2024-12-31
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail enligt överenskommelse men senast 2024-01-01
Type de salaire Månadslön
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence HF/HR 245/2023
Publié 06/11/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 29/11/2023

Partager des liens