Retour

Forskningsassistent i operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Forskning och utbildning bedrivs om folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan.

Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt (COF) forskar och utbildar inom ämnet juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt som är den vetenskapliga disciplin som fokuserar på internationella och nationella regelverk för försvar, krishantering och säkerhet. I fokus för vår verksamhet inom internationell rätt står den internationella rättens regleringar av våldsanvändning (ius ad bellum), krigets lagar (ius in bello), fredsoperationer, mänskliga rättigheters tillämpning under väpnad konflikt i fredsoperationer och vid kris, samt ansvarsfrågor kopplade till (militära och andra) krishanteringsoperationer. Inom nationell rätt kopplas vår verksamhet till juridiska aspekter på krisberedskap och totalförsvar. Där arbetar vi främst med offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, inriktad mot reglerna för kris, krig och krigsfara, fullmaktslagstiftning och lagstiftning som styr det militära och civila försvarets arbete i fred, kris och krig. Vi arbetar ofta komparativt och utforskar svensk implementering av folkrättsliga regler inom våra områden. Vi arbetar inom både internationell och nationell rätt med frågor om t.ex. rättsstaten och rättighetsfrågor kopplat till undantagstillstånd, regleringar av högteknologisk krigföring, säkerhetsskydd, underrättelsefrågor, cybersäkerhet och cyberförsvar.

Centrum för operativ juridik och folkrätt söker nu en forskningsassistent som ska stödja två forskningsprojekt till och med 30 juni 2024.

Beskrivning

Du kommer att stödja två forskningsprojekt, ett som hanterar juridiska frågor rörande skyddet av civila i krigets lagar, det andra angående krigsfångenstatus i internationaliserade väpnade konflikter.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter gäller insamling, bearbetning och analys av material, litteratursökningar och sammanställningar av litteraturöversikter samt redigering av vetenskapliga texter. Administrativa uppgifter samt uppgifter relaterade till undervisning kan förekomma. 

Vem är du?

Vi söker dig som har lägst en kandidatexamen i juridik.

För anställningen krävs att du är noggrann och självständig. Det krävs även att du har goda kunskaper i engelska och god förmåga att uttrycka dig i skrift på engelska. Tidigare erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt och författande av rapporter samt kunskaper inom projektens ämnesområden är meriterande.

FHS eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på heltid t.o.m. 30 juni 2024. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. 

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd.

Ansökan

Ansökan, som ska innehålla ett CV och personligt brev, skickas in via FHS:s rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 279/2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Upplysningar

Professor Jann Kleffner, jann.kleffner@fhs.se, 08 – 553 425 00

HR-partner Christoffer Svensson, christoffer.svensson@fhs.se, 08 – 553 425 00

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se och OFR/S@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-31! Vi kommer att kalla till intervju fortlöpande, så ansök så fort som möjligt!

Type d'emploi Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Snarast eller enligt överenskommelse
Type de salaire Individuell lön
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence HF/HR 279/2023
Publié 11/12/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 31/12/2023

Partager des liens