Takaisin

Postdoktor med fokus på modellering och simulering av sårbarheter i energinätverk

Institutionen för försvarssystem

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.html

Institutionen för försvarssystem är en av sex institutioner vid Försvarshögskolan. Institutionen för försvarssystem präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Beskrivning

Avdelningen för Försvarssystem söker en postdoktor till projektet “Resilient electricity supply in Sweden: Towards a national crisis energy system (RESISTANCE)”, finansierat av Energimyndigheten. I detta projekt syftar vi till att kvantifiera det svenska eldistributionssystemets motståndskraft mot olika scenarier, inklusive naturrisker, tekniska fel, cyberattacker och krig. Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt team tillsammans med forskare från Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, och Institutionen för psykologi. Läs mer om projektet här: https://www.fhs.se/forskning/forskningsprojekt/resilient-electricity-supply-in-sweden-towards-a-national-crisis-energy-system-resistance.html. Huvudsyftet med den utlysta postdoktoranställningen är att svara på forskningsfråga 2: ”Hur sårbart är det huvudsakliga elnätet i Sverige i olika krisscenarier?”, i samarbete med forskare från andra discipliner som arbetar med de återstående forskningsfrågorna.

Arbetsuppgifter

Du kommer att skapa en grafisk nätverksmodell av det svenska eldistributionssystemet. Du kvantifierar och kartlägger risker för störningar i eldistributionssystemet i rum och tid utifrån litteraturöversikter, statistiska analyser av allmänt tillgängliga data samt GIS-analyser. Du kommer att simulera störningar i elnätet och modellera effekterna av sådana störningar på elförsörjningen och antalet drabbade personer. Du kommer att sprida dina resultat i vetenskapliga artiklar under peer-review, på (internationella) konferenser, referensgruppsmöten och interna seminarier. Administrativa uppgifter och uppgifter relaterade till undervisning kan ingå i ditt arbete, upp till 20 %.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen (eller motsvarande) vid anställningsbeslut, inom ett relevant kompetensområde (t.ex. datavetenskap, datavetenskap, statistik, geoinformationsvetenskap, teknik). Du arbetar självständigt och med precision. Du har god kommunikationsförmåga och behärskar engelska i både läsning och skrivning.

Meriter:

• Erfarenhet av insamling och förbearbetning av kvantitativa data;

• Erfarenhet av grafnätverksanalyser;

• Erfarenhet av att arbeta med energisystemdata;

• Erfarenhet av modellering och simulering av spatio-temporal data;

• Erfarenhet av programmering i R, Python och/eller Matlab;

• Erfarenhet av att publicera expertgranskade vetenskapliga artiklar;

• Kunskap om att arbeta med geoinformationssystem (GIS) och rumslig data;

• Svenska språkkunskaper.

Du trivs med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Du är närvarande och aktiv för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Du delar med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Anställningen

Tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) till och med 2026-12-31. Startdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Sökande som har avlagts doktorsexamen för högst tre år innan sista ansökningsdag kommer att prioriteras. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Ansökan

Din ansökan bör innehålla:

• ett personligt brev med din motivering att söka denna tjänst

• ditt CV inklusive publikationslista och (planerad) datum för doktorsexamen

• en forskningsplan på max. 2 sidor där du beskriver ditt forskningsintresse och förhållningssätt till detta specifika projekt

• dina tidigare publikationer av relevans för denna tjänst (valfritt, max. 10)

Ansök genom att följa länken via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 278/2023.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Biträdande universitetslektor Vera van Zoest, vera.vanzoest@fhs.se, 08 – 553 428 32

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-08.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta Efter överenskommelse
Palkka Individuell lön
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero HF/HR 278/2023
Julkaistu 05.12.2023
Haku päättyy 09.01.2024 klo 01.00

Jaa linkki