Takaisin

CTSS söker en Senior Kurssamordnare inom krisberedskap och totalförsvar

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samlar Försvarshögskolans unika kompetenser och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet. Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och CATS (centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Här finns också forskning i projektform. Centret samlar medarbetare med lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet. Inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor erbjuds utbildning, analysstöd och övningar som stärker det svenska totalförsvaret.

Enheten för uppdragsutbildning bildades 2018 i sin nuvarande form och där arbetar cirka femton personer med olika kompetenser i olika program som jobbar integrerat. Verksamheten bedrevs tidigare av Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) och har sitt ursprung i den ursprungliga Försvarshögskolan (1952).

Beskrivning

Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där utbildning står i fokus. Vid CTSS är vi ett team med många olika kompetenser och som möter våra partners inom ramen för olika aktiviteter såsom kurser, utbildningar, workshops, övningar, spel mm. Det är en dynamisk miljö där synergier uppstår i mötet mellan beprövad erfarenhet och det senaste inom forskning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att leda kurser och fortbildningar inom chefs- och ledarskapsprogrammet men också stödja/leda verksamhet inom andra programområden som hanterar krisberedskap och totalförsvar och eventuella inom andra områden beroende på din kompetens. Som senior kurssamordnare förväntas du kunna gå in och stödja komplexa utbildningsmoment och där din kompetens och auktoritet kommer till nytta. Du ska kunna planera, genomföra utbildning i olika former men också leda uppföljning av densamma. Du ska vidare kunna gå in som expert inom ditt ansvarsområde och kompetens.

Du kommer att vara ansvarig för att utbildningsmål och syfte nås och i det leda såväl personal som att ansvara för ekonomin inom utbildningar. Du förväntas även att leda och/eller deltaga i vissa mer utmanande och svåra moment under en utbildning där en tematisering sker i form av spel, övningar, s.k. Table-tops eller övningar. Här kommer din gedigna kunskap och erfarenhet inom krisberedskapen och totalförsvaret till sin rätta och där din auktoritet utvecklar deltagarna.

Du förväntas interagera med övriga program inom enheten men också med övrig verksamhet inom skolan och även med våra externa partners, föra dialoger om deras kommande utbildningsbehov i syfte att vi ska kunna leverera relevant och målinriktad utbildning till dem. Med hänsyn till din erfarenhet så förväntas du också att vara en mentor för yngre kollegor i enheten men också gentemot de vi utbildar och stödjer.

Vem är du?

Vi söker dig som har en gedigen arbetslivserfarenhet från relevant offentlig sektor och/eller näringslivet kopplat till nationell och gärna internationell krishantering och Totalförsvar (motsvarande) där du aktivt deltagit i att utöva både operativ och strategisk ledning.

Meriterande är om du har en erfarenhet från arbete i någon ledande roll inom central myndighet motsvarande men också regional nivå eller privata näringslivet motsvarande. Du ska därför ha en bred erfarenhet i att samverka med externa aktörer på myndighetsnivå motsvarande. Meriterande är vidare om du har ansvarat för utbildning inom vårt utbildningsområde. Du har ett mycket väl etablerat nätverk inom kris- och säkerhetssektorn och när folk nämner ditt namn så är du såväl känd inom sektorn och uppfattas som en auktoritet.

Du har en relevant utbildning för arbetet och har därefter skaffat dig en kunskap och erfarenhet via de olika uppdrag du haft. Du ska ha en ”kort startsträcka” vilket innebär för oss, att du ska kunna direkt bidraga i utbildning som för oss är nära förestående. Du ska också trivas i utbildningsrollen och vara trygg i att utbilda andra personer där vi ibland har stor kvantitet men även kvalitativt svåra roller. För att kunna bidra i utbildningen så krävs även en bred kunskapsgrund och ett omvärldsintresse i/för sektorns utveckling. Du är prestigelös och gilla att jobba i team men samtidigt vara bekväm med att driva egna projekt.

Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.  Du arbetar resultatorienterat, kan och vill samverka, tar ansvar för ditt arbete och har förmåga att hålla koll på såväl detaljer som helhetsperspektivet. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera sitt arbete med en aktiv fritid.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde senast 1 september eller enligt överenskommelse.

Svenskt medborgarskap krävs då anställningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Upplysningar

Ansökan skickas via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR 86/2021. Skicka in din ansökan senast den 24 juni 2021.

Intervjuer kommer att ske löpande. 

Upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chef Utbildningsenheten vid CTSS, Jan Eldeblad, 070-302 76 42
  • HR-partner Louise Hasslev E-post: Louise.Hasslev@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) och Anders Oltorp (OFR/O). Telefon växel: 08-553 42 500.


Välkommen med din ansökan senast 24 Juni 2021!

Työsopimuksen voimassaolo Koeaika
Työaika Kokopäiväinen
Työhönotto pvm Senast 1 september 2021 eller efter överenskommelse.
Palkka Månadslön
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero HF/HR 86/2021
Julkaistu 04.06.2021
Haku päättyy 25.06.2021 klo 01.00