Back

Strategisk rådgivare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi ser en förändrad och utmanande hotbild som omfattar allt från traditionella militära hot, till terror och radikalisering, klimathot och pandemier. Totalförsvaret ska utvecklas och integreras med en effektiv krisberedskapsförmåga för att kunna hantera hela den hotbild som den nationella säkerhetsstrategin inriktar skyddet av nationella intressen på. Som stöd för alla samhällets aktörer och organisationer krävs kunskapsuppbyggnad genom forskning, analysstöd, utbildningar och övningar inom samhällets säkerhet. För att möta behovet och kravet för att bygga och utveckla nationell förmåga utvecklar Försvarshögskolan ett nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet som består av tre enheter: Enheten för Uppdragsutbildning (fd Institutet för högre totalförsvarsutbildning, IHT), Enheten för analys (fd Crismart) och Enheten CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).

Försvarshögskolan söker strategisk rådgivare

Den 1 januari 2018 bildades Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS. Den nya centrumbildningen, som organisatoriskt ligger under Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), består av tre enheter; Enheten för uppdragsutbildning (fd IHT), Enheten för analys (fd Crismart) och Enheten CATS (centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Befattningen som strategisk rådgivare är placerad vid CTSS:s ledningsstab som består av centrumchef, kanslichef/ställföreträdande centrumchef, en samordnare och 2-3 strategiska rådgivare.  

Arbetsuppgifter
Som strategisk rådgivare har du en central roll vid CTSS. Du stödjer med kvalificerad rådgivning inom totalförsvar, försvars- och säkerhetspolitiska frågor, juridik, säkerhetsskydd och krisberedskap. Du kommer att samordna, leda och planera för såväl nationella som internationella kompetensutvecklingsinsatser inom CTSS:s kursutbud. Det innebär att du utvecklar och genomför utbildningar samt leder projekt inom totalförsvar och försvars- och säkerhetspolitik. Utbildningarna genomförs i form av kortare eller längre kurser på uppdrag av i första hand Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet, men också på uppdrag av andra myndigheter och organisationer. Arbetet medför cirka 20 resdagar per år inom och utom landet.

Vem är du?
Vi söker dig som har bred kunskap av säkerhetsskyddsfrågor, samhällets säkerhet och totalförsvar samt  juridisk kompetens. Du har juridisk högskoleutbildning med flerårig  erfarenhet av nationella och internationella utredningsuppdrag kopplat till din juridiska kompetens. Du ska ha flerårig erfarenhet av att utveckla och leda utbildnings- och övningsverksamhet inom ledarskap, krisberedskap, försvars- och säkerhetspolitik, samt totalförsvar från en myndighet verksam inom krisberedskap och totalförsvar. Du har dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska. Det är meriterande om du gått någon eller några av IHT:s kurser.

Som person är du en ledare som är självständig, drivande, förtroendeingivande, relationsskapande och prestigelös, med ett stort intresse för pedagogisk utveckling. Du är flexibel och lyhörd för uppdragsgivarnas krav och kursdeltagarnas förväntningar samt har förmåga att göra komplicerade frågor begripliga. Vidare är du van att samverka med andra i stora projekt och är en utåtriktad och samarbetsinriktad lagspelare.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. En förutsättning för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning. Försvarshögskolan tillämpar sex månaders provanställning.
 

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Fredrik Bynander, centrumchef CTSS, 08-553 42 500
Anna Fornstedt, kanslichef/ställföreträdande centrumchef CTSS, 08-553 42 500
Monica Häggkvist, HR-specialist, 08-553 42 500.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), tfn 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-14!

 

Befattningen är tillsatt: Malen Wallén

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 16/2018
Published 01.Feb.2018
Last application date 14.Feb.2018 11:59 PM CET