Back

Postdoktor i Statsvetenskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

Statsvetenskapliga avdelningen vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap bedriver forskning och utbildning inom säkerhetspolitik, samhällets säkerhet, krishantering, krisberedskap och internationell samverkan. Avdelningens medarbetare undervisar främst på de civila kurserna och programmen, men bidrar även med undervisning och kompetens inom krishantering på de militära programmen. Lärare vid statsvetenskapliga avdelningen medverkar även på uppdragsutbildningar i krisberedskap och krishantering riktad mot både offentliga och privata aktörer.

Statsvetenskap är ett ämne vid Försvarshögskolan som har två inriktningar: säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan. Ansvaret för ämnet åligger Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, ISSL. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas studenter i civila utbildningar (kandidat-, master- och forskarutbildningsprogram samt fristående kurser på grundnivå) och studerande inom de militära programmen. Institutionen har tre avdelningar och tre centrumbildningar. Anställningen är placerad vid Statsvetenskapliga avdelningen och har en koppling till Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) vid Uppsala universitet.


Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning inom ämnet statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, särskilt katastrofriskreducering och naturhändelser. Vidare ingår att delta i forsknings- och analysprojekt inom CNDS profilområde, ansökningar av forskningsmedel samt ämnes- och kursutveckling. Även undervisning kommer att ingå i dina arbetsuppgifter, dock högst 20 procent av arbetstiden.

 
Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

En postdoktor ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Försvarshögskolan.

 
Bedömningsgrunder

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Dokumenterad kunskap om delar av ämnet statsvetenskap eller närliggande disciplin som motsvaras av Försvarshögskolans inriktning mot krishantering och internationell samverkan.
  • Erfarenhet av forskning rörande samhällets säkerhet och krisberedskap, nationella och internationella samarbeten kring katastrofriskreducering samt klimat- och väderrelaterade risker.
  • Dokumenterad erfarenhet kvalificerat analys- och utredningsarbete. 
  • Den sökande skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Som person är du driven, har lätt för att samarbeta och en förmåga att se till helheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

 
Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

 
Ansökan

Ansökningshandlingarna ska innehålla en meritförteckning samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen, en kort redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra relevanta kvalifikationer som du vill åberopa. Senaste ansökningsdag 31 augusti 2018.


Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Robert Egnell, chef ISSL
Dan Hansén, chef Statsvetenskapliga avdelningen
Fredrik Bynander, chef Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS

Fackliga företrädare:
Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S).

Telefonnummer Försvarshögskolans växel: 08-553 425 00.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 121/2018
Published 03.Jul.2018
Last application date 31.Aug.2018 11:59 PM CET