Back

Övningssamordnare

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Försvarshögskolan söker en övningssamordnare på deltid

Befattningen är placerad på sektionen för gemensamma operationer vid Militärvetenskapliga institutionen, operativa avdelningen. Sektionen genomför huvudsakligen utbildning mot det tvååriga programmet högre stabsutbildning (HSU), men även på den ettåriga stabsutbildningen (SU) samt till del vid officersprogrammet (OP). Vid sektionen bedrivs även forskningsprojekt inom ramen för ämnet krigsvetenskap samt genomförande av de internationella övningsserierna CJSE och VIKING. Sektionen utgörs således av en blandning av akademiskt- och militärt skolad personal och sektionen är cirka 15 personer.

Arbetsuppgifter Din arbetsuppgift är främst att arbeta med våra nationella- och internationella övningar inkluderande allt från planering, genomförande och efterarbete. Arbetet fokuserar främst på VIKING 2018 och det marina spel som du också kommer att förbereda, leda och genomföra i GAME- organisationen.

Arbetet inkluderar även att genomföra viss utbildning av officerare inom ämnet krigsvetenskap. Administrativa uppgifter i form av att genomföra beställningar, ekonomisk uppföljning samt rapportering inkluderas i arbetet.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Du har en yrkesofficersbakgrund med erfarenhet av tjänstgöring vid militära förband. Du har erfarenhet från arbete med operativ och taktisk planering samt planering och genomförande av militära övningar. Du bör ha tjänstgjort eller ha erfarenhet inom Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans utbildningsverksamhet, i synnerhet officersutbildning på högre nivå. Du har goda språkkunskaper i engelska (flytande i tal och skrift).

Som person har du stor social kompetens och synnerligen god arbetsförmåga. Du har ett stort och positivt intresse för utbildning och övningsplanering. Du har en hög förmåga till självständighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta samt innehar en hög administrativ skicklighet.

Meriterande är:

  • Goda kunskaper i Agresso, eBuilder och W3D3
  • Mycket goda kunskaper i Försvarsmaktens stödsystem inom övningsplanläggning (EXONAUT)
  • Erfarenhet från tjänstgöring vid regements- divisions/flottiljledning eller motsvarande.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid, 40 %, med tillträde 2017-09-01 eller överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till 2018-06-30 med möjlighet till förlängning efter särskild prövning. Individuell lönesättning tillämpas.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan skickas till e-postadress: registrator@fhs.se och ska innehålla ett personligt brev inklusive CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 79/2017

 Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av:

Ola Bogren, chef Sektionen för Gemensamma Operationer, telefon 0708 702 284.

Johan Hansson, chef Operativa Avdelningen, telefon 0721 742 233.

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

 Välkommen med din ansökan senast 2017-08-19!

 

 

 

 

 Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Part-time
Number of positions 1
Working hours 40%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 79/2017
Published 10.Jul.2017
Last application date 18.Aug.2017 11:59 PM CET