Back

Kvalificerad utbildningshandläggare

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen

Beskrivning

Vi söker nu en kvalificerad handläggare för beredning av högskolegemensamma utbildnings- och forskningsfrågor.

Befattningen är placerad på Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS), vid Högskoleförvaltningen i Stockholm. FUS huvudsakliga uppdrag är att stödja Försvarshögskolans ledning och kärnverksamhet genom beredning av högskolegemensamma forsknings- utbildnings- och studentfrågor. Utöver uppdrag från högskolans ledning får FUS också uppdrag av Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN). FoUN är högskolans kvalitetsgranskande och kvalitetssäkrande organ för utbildning och forskning. Vid avdelningen arbetar idag 14 personer.

Arbetsuppgifter

Som kvalificerad handläggare kommer du att tillsammans med ordförande för Forsknings- och utbildningsnämnden samordna nämndens arbete och bereda dess ärenden samt skriva mötesanteckningar. Du kommer även att utgöra administrativt stöd till nämndens utbildningsutskott. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med forsknings- och utbildningsnämndens ordförande samt med högskolans studierektorer.

Även andra arbetsuppgifter inom avdelningens ansvarsområde förekommer.

Vem är du?

Vi söker dig med relevant högskoleexamen på minst kandidatnivå och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som de ovan angivna. Det är nödvändigt att du har god stilistisk förmåga och kan formulera dig skriftligt på både svenska och engelska. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från högskolesektorn.

Då arbetet i hög grad är serviceinriktat är det en förutsättning är att du har förmågan att arbeta självständigt. Vi ser även att du är ansvarsfull, strukturerad, har god organisationsförmåga, är flexibel och har lätt att samarbeta. Vi värdesätter också att du är en initiativtagande person som aktivt bidrar till att utveckla och förbättra arbetsrutiner.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Försvarshögskolan tillämpar sex månaders provanställning

 

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Maria Gustafsson, 073-423 70 31, eller bitr avdelningschef Fredrika Sinclair, 073-421 05 69 alternativt HR-specialist Lisa Buijsse 08-553 426 84.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman/Malin Bäckström (OFR/S). Telefon till Försvarshögskolans växel: 08-553 425 00

Befattningarna är tillsatta: Kay Artle, Fredrika Sinclair och Anna Westerberg.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.

 

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment Efter överenskommelse
Salary Fast månadslön
Number of positions 1
Working hours 100
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 90/2017
Contact
  • Maria Gustafsson, avdelningschef, 073-423 70 31
  • Fredrika Sinclair, bitr. avdelningschef, 073-421 05 69
  • Lisa Buijsse, HR-specialist, 08-553 426 84
Published 16.Oct.2017
Last application date 12.Nov.2017 11:59 PM CET