Back

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Läs mer om Försvarshögskolan och Militärvetenskapliga institutionen: Militärvetenskapliga institutionen - Försvarshögskolan (fhs.se)

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Läs mer om krigsvetenskap på www.fhs.se/forskning/var-forskning/krigsvetenskap.html

Anställningen

Försvarshögskolan söker dig som vill vikariera som adjunkt under en föräldraledighet. Vikariatet är fram till och med 30 juni 2022, ev med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är på heltid och placerad vid sektionen för markoperationer vid militärvetenskapliga institutionen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att delta i undervisning, forskning och administration inom ämnet krigsvetenskap.

I arbetsuppgifterna kan även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället komma att ingå. Det innebär bl.a. att:

 • medverka till utveckling av kurser och administration
 • medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder
 • medverka i utarbetande och genomförande av examinationer
 • delta i forskningsansökningar
 • Delta i olika forskningsprojekt.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.). 

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som person har god samarbetsförmåga, är självgående, flexibel och ansvarstagande.

Meriterande

Det är meriterande om du därutöver har:

 • doktorsexamen i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap m.m.)
 • erfarenhet från undervisning inom området och eller sektorn
 • erfarenhet från utveckling, forskning eller forskarutbildning relevant för tjänsten.

Det är även meriterande för anställningen om du har andra erfarenheter kopplat till beskrivna arbetsuppgifter.

 Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt gäller graden av den skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder (ordnat i viktordning):

 • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå i krigsvetenskap (eller motsvarande). Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
 • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom krigsvetenskap (eller motsvarande) som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
 • Erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning är också meriterande.

Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans webbsida genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 100/2021.

Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla en meritförteckning, examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen.

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2021.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment Snarast
Salary Individuell
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 100/2021
Published 27.Sep.2021
Last application date 01.Nov.2021 11:59 PM CET