Back

Gästprofessor i ledarskap & ledning till Försvarshögskolan

Programledning HOP

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Programledningen för det högre officersprogrammet (PL HOP) leder utbildningen vid det högre officersprogrammet, vilket är en uppdragsutbildning på avancerad nivå för Försvarsmaktens behov av kompetensutveckling.  Programledning innefattar planering, genomförande, uppföljning och utveckling av programmet på kort och lång sikt. 

Försvarshögskolan söker nu en gästprofessor till programledningen för det högre officersprogrammet.

Arbetsuppgifter

Som gästprofessor kommer du vara den programansvariges vetenskapliga rådgivare i viktiga utvecklingsfrågor.

Två frågor av särskild vikt är dels att generellt bidra till att stärka professionsperspektivet i utbildningen, dels att specifikt bidra till att stärka detta i utvecklingen av de självständiga arbetena (SA magister och master). På så sätt verka för ingående ämnens samverkan mot programmets syfte.

Du kommer också att ha knytning till ämnet ledning och ledarskap.

Behörighetskrav

 Som gästprofessor kan anställas en person som är prövad och ansedd behörig för en anställning som professor med inriktning Ledarskap.

Ett allmänt behörighetskrav för lärare är att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och ser att har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande och prestationsorienterad samt har en god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Som bedömningsgrunder kommer följande att granskas:

Egen forskning med inriktning mot ämnet ledarskap. Dokumenterad erfarenhet av att handleda på master och på forskarutbildningsnivå.  Dokumenterad skicklighet i att utveckla ett ämne samt att leda forskningsprojekt, forskargrupper och ämnesrelaterat utvecklingsarbete med tillhörande högskoleadministrativt arbete.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är på deltid 25 % tidsbegränsat i två år i enligt högskoleförordningen 4 kap 12 §. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningen är placerad vid programledningen för det högre officersprogrammet (PL HOP), med ämnestillhörighet inom ledarskap och ledning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev (personligt brev, max 1 sida)
  • CV
  • sakkunnigutlåtanden från prövning till professor vid annat lärosäte

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 76/2023.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är  Johan Österberg, SACO-S, Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2023!

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Type of employment Temporary position
Contract type Part-time
First day of employment Efter överenskommelse
Salary Individuell
Number of positions 1
Full-time equivalent 25 %
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 76/2023
Published 30.Mar.2023
Last application date 24.Apr.2023 11:59 PM CEST

Share links