Tilbage

Avdelningschef, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 155 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap. Anställningen är vid Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria som chef för Luftavdelningen, -en arbetsgrupp som specialiserar sig på luftkrig och militära operationer för militär utbildning och forskning inom ämnet Krigsvetenskap. Arbetsgruppen stödjer även lärosätets övriga behov av denna expertis. 

Arbetsuppgifter

Uppdraget som avdelningschef innebär att du är en av åtta personalansvariga chefer, direkt underställd institutionsledningen för IKVM. Du är ansvarig inför IKVM:s prefekt, vilket innebär personalansvar, ett ekonomiskt och administrativt arbete liksom utveckling av kultur och arbetsmiljö. Tillsammans med den biträdande avdelningschefen deltar du i samordning, övergripande planering och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet med övergripande uppdrag och mål. När det kommer till utbildning är fokus på den treåriga officersutbildningen samt den tvååriga högre officersutbildningens inriktning på Luftkrig och militära operationer. I arbetsuppgifterna ingår till stor del även att vara lärare. 
Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar, och organisationsenheter på Försvarshögskolan, för att tillsammans ge officerare och civila studenter högkvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Avdelningen ska också leverera högkvalitativ forskning inom ämnet krigsvetenskap. Vidare har du ett ansvar att utveckla kompetensområdet för Luftkrig och militära operationer för lärosätet. Du deltar aktivt i utbildnings- och forskningsverksamheten vid avdelningen, institutionen och Försvarshögskolan. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.
I arbetsuppgifterna som lärare ingår att undervisa vid olika kurser inom de militära utbildningarna Officersprogrammet, det Högre officersprogrammet samt reservofficersutbildningen. Undervisningen inkluderar bland annat att leda seminarier, ge föreläsningar samt vara instruktör i praktiska utbildningsmoment.  

Kvalifikationer

Formell kompetens 
Svensk OF 4 med genomgången HSU eller HOP, eller motsvarande.
Erfarenhet från arbete som chef och ledare.
Goda kunskaper i svenska och engelska. 
Goda kunskaper om militär användning av luftarenan. 
Erfarenhet av arbete i det svenska flygvapnet.

Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att klara av uppdraget krävs att du utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och god arbetsledningsförmåga. Du har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling samt att kan leda och driva förändringsarbete.
Du har en hög självständighet, är flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. 
Då Försvarshögskolan är en arbetsplats där människor med olika bakgrunder och yrken möts är det positivt för verksamheten om du har god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv samt kommunicera med medarbetare som har andra bakgrunder än du själv. 

Meriterande:
Erfarenhet från arbete som chef inom den svenska Försvarsmakten.  
Erfarenhet av nationella och internationella insatser som är relaterade till flygvapen och luftkrig.

Anställningen

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då IKVM har en övervägande andel manliga medarbetare uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget är tidsbegränsat på 100% anställning. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning i tre-fyra år med möjlighet till förlängning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare under förutsättning av Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Upplysningar

Intresseanmälan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Intresseanmälan ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för kvalifikationer med relevans för anställningen som du vill åberopa. Märk din intresseanmälan med diarienummer HF/HR 
HF/HR 168/2023

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av:
Carl van Duin, Prefekt, institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, carl.vanduin@fhs.se
Annick Wibben, proprefekt, institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, annick.wibben@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). 

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2023.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansættelsesform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Arbejdstid Fuldtid
Startdato snarast
Løn Månadslön
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer HF/HR 168/2023
Kontakt
  • Fredrik Hildingsson, 0709211573
Publiceret 13.06.2023
Sidste ansøgningsdag 26.06.2023

Dele links