Zurück

Forskare till projektet Fokus

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet Krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fem program: officersprogrammet (grundnivå), högre officersprogrammet (avancerad nivå), mastersprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående och dynamiskt lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utveck­lingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem, militärhistoria och folkrätt.

Försvarshögskolan söker nu en forskare till projektet Fokus – Optimering av försörjningskedjor för omställning mellan fred-kris-krig med placering vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM) i Stock­holm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsveten­skap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildnings­nivå) på de civila och militära programmen. Dessa inkluderar Officersprogrammet OP samt det Högre officersprogrammet HOP som är ett mastersprogram.

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.

Projektbeskrivning

Anställningen som forskare avser deltagande inom ramen för projektet Fokus. Fokus är ett samverkansprojekt finansierat av KK-stiftelsen, och bygger på tre delprojekt som knyts samman i ett synergiprojekt. Samverkansprojektet innebär att, förutom Försvarshögskolan, deltar också representanter från industri och myndigheter. Du kommer ha huvuddelen av din forskning inom delprojektet som kartlägger och studerar hur försörjningskedjor kan optimeras mot förmågan att ställa om mellan fred, kris och krig. Målsättningen med projektet är att förstå hur industrin samtidigt kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till en ökad försvarsförmåga. Projektet du ingår i är tvärvetenskapligt och skolans projektgrupp består för närvarande av nio personer från tre institutioner.

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i ett forskningsteam, med självständiga uppgifter, som innefattar organisering och genomförande av forskningsaktiviteter, samt spridning av resultaten vid konferenser och i publikationer enskilt och i samverkan med övriga projektdeltagare. Inom forskningsprojektet bedöms det krävas djupintervjuer av underleverantörer som kommer genomföras på svenska.

Bedömningsgrunder                                                                   

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:

  • Doktorsexamen inom området logistik/supply chain management,
  • Doktorsexamen inom annat närliggande ämne/ämnesområde,
  • Licentiatexamen inom ovan nämnda områden
  • Masterexamen inom ovan nämnda områden.

Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en kunskap inom området logistik och försörjningskedjor, företrädelsevis med militär koppling.

Den sökande ska behärska svenska flytande i tal och skrift för att kunna genomföra viktiga delar inom forskningsprojektet.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i projektets och institutionens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år på heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Då Försvarshögskolan eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda inom det aktuella området ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är placerad på Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria i Stockholm.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Vi välkomnar även ansökningar från de som är planerade att disputera under våren/sommarn 2022.

Ansökan utformas i tillämpliga delar i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Din ansökan ska innehålla:

  • Presentationsbrev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia av officiella akademiska examina

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 82/2022.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 13 May 2022, HF/HR xx/2022.

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Snarast
Gehalt Individuell
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100 %
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer HF/HR 82/2022
Veröffentlicht 18 Mär 2022
Letzter Bewerbungstag 13 Mai 2022

Links teilen